Tarikat Ne Demektir?

Tarikat ne demektir?

Tarikat, mezheb gibi yol manasını ifade eder. Nasıl fıkhın çeşitli mezhebleri varsa, tasavvufunda çeşitli tarikatleri vardır. Yani mezheb, fıkha nisbetle ne ise, tarikatta tasavvufa nisbetle odur.

Muhakkak tarikat; Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetine sımsıkı bağlanmak, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ahlakı ile ahlaklanmak, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akidesine sımsıkı sarılmak, kitap, sünnet, icma ve kıyas dediğimiz İslam fıkhının dört ana esasının dışına çıkmamak, çokça Allah-u Zülcelal’i zikretmek, amellerin en faziletlisi: “Nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir.” ve “Nerde olursanız olun, Allah sizinle beraberdir.” ayetlerine uygun olarak daima bir huzur ve murakabeye devam etmektir.

Tarikatın gayesi, mü’minleri yalnız Allah’a kulluk ve yalnız O’nun rızasını kazanma idealine ulaştırmaktır. Nitekim bunu zikir, fikir ve ibadetlerinde şöyle dile gelmiştir:

“İlâhi benim maksadım yalnız sen, elde etmek istediğim de yalnızca senin rızandır.”

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi K.S

Hanefi ve Şafi Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar

BİR CEVAP YAZIN