Kategori: Tasavvuf

Tarikat Nedir? - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Tarikat Ne Demektir?

Tarikat ne demektir? Tarikat, mezheb gibi yol manasını ifade eder. Nasıl fıkhın çeşitli mezhebleri varsa, tasavvufunda çeşitli tarikatleri vardır. Yani mezheb, fıkha nisbetle ne ise, tarikatta tasavvufa nisbetle odur. Muhakkak tarikat; Hz. Peygamber sallallahu aleyhi …
Teberrük Nedir? Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Teberrük caiz midir?

Teberrük caiz midir? Peygamberle velilerin kendilerine has hırka ve sarık gibi eşyalarını, giyeni düşünerek, sahibine saygı ve hürmet besleyerek ziyaret etmek caiz midir? Teberrük ile yapılan tevessül hakkında o kadar çok örnek vardır ki, saymakla …
Cezbe Ne Demektir? - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Cezbe Ne Demektir? – Seyr-i Sülük Ne Demektir?

Seyr-i Sülük ne demektir? Seyr; tarikat kurallarının tatbiki neticesi manevî yükselme demektir. Sülük: Yola gitmek, salik de yolcu demektir. Seyr-i Sülük; Allah-u Zülcelal’e ulaşmaya (vusul) kabiliyet kazanmak için güzel ahlak sahibi olmaya çalışmaktan ibarettir. Başka …
Himmet Nedir? - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Himmet Nedir?

Himmet nedir? Alim ve Salihlerden manen yardım istemek caiz midir? Himmet; yardım, meded ve istimdat istemektir. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki, her türlü yardımın kaynağı ve başvurulacak mercii Allah-u Zülcelal’dir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, …
Tevessül Nedir? - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Tevessül nedir? Tevessül etmek yanlış mıdır?

Tevessül nedir? Tevessül etmek yanlış mıdır? Tevessül ün daha iyi anlaşılması için vesilenin ne olduğunu bilmek gerekir. Vesile; yakınlık, başkasına ulaşabilmek için vasıta kılınan şey, şefaat manalarına gelir. Ayrıca vesile, cennette yüksek bir derecenin ve …
Rabıtanın Delilleri - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Rabıtanın Delilleri

Rabıtanın yanlış bir yol olduğunu iddia edenlere ne dersiniz? Rabıta, bir ibadet değildir. Ancak Allah-u Zülcelal’in rızasını kazanmanın, O’na ulaşabilmenin ve yakın olabilmenin bir yoludur. Rabıta haktır ve Kur’an-ı Kerimde ve Hz. Peygamber sallallahu aley­hi …
Rabıta Ne Demektir? - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Rabıta Nedir?

Rabıta nedir? Rabıta; iki şeyi birbirine bağlayan ilgi, bağ, münasebet gibi manalara gelir. Tasavvuf yolunda ise rabıta; Allah-u Zülcelal’e O’nun Resulüne ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in varisleri olan salih kimselere duyulan bir sevgiden …
Suluk Etmek - Kadınlardan bey'at alma - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Mürşite El Vermek

Suluk Suluk etmek isteyen kimse, mürşide el verip tevbe etmek suretiyle bey ‘at eder. Bunun dinde yeri var mıdır?   Suluk etmek isteyen kimsenin mürşidine el vermek ve huzurunda tevbe etmek suretiyle kendisiyle bey’at etmenin …
Bey'at Ne Demektir? - Kaç Çeşit Bey'at Vardır - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Bey’at ne demektir?

Bey’at ne demektir? Bey’at, söz vermek, bağlanmak manasına gelir. Tasavvufla bey’at etmek; bir kişinin ilmiyle amel eden bir alime sadık ve bağlı kalacağına, haramlardan kaçıp helal ve hayırlara sarılacağına, günahlardan tevbe edip, bir daha yapmayacağına …
Mürşid-i Kamilin Alametleri - Seyda Muhammed Konyevi Hz.

Mürşid-i kamilin alametleri

Mürşid-i kamilin alametleri nelerdir? İnsanları irşad eden mürşid-i kamillerin bir takım alametleri vardır. Bir mürşid-i kamilde bulunması gereken vasıflar şunlardır: 1-) Öncelikle ilmiyle amel eden âlim bir zat olmalıdır. 2-) Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiylerinin, …
Mürşid-i Kamil Kimdir? - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Mürşid-i Kamil kimdir?

Mürşid-i Kamil kimdir? Mürşid-i Kamil bulmak şart mıdır? Kur’an-ı Kerim’de irşâd; doğruluk, hayır, fayda ve akıllı manalarında kullanılmıştır. Mürşid de; kendisi doğru, akıllı ve hayırlı olup, insanları doğruya, hayra yönelten kimse olarak belirtilmiştir. Hakikatta insan …
Evliya-Veli Ne Demektir - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Evliya – Veli ne demektir?

Evliya – Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır? Veli’nin çoğulu Evliya’ dır. Evliya; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber …
Tasavvuf Her İnsan İçin Lüzumlumudur? - Seyda Muhammed Konyevi

Tasavvuf Her İnsan İçin Lüzumlu mudur?

Tasavvuf her insan için lüzumlu mudur? Bilindiği gibi, Allah-u Zülcelal’in emir ve nehiyleri zahiri ve manevi olmak üzere iki kısımdır. Bu yüzden insan da Allah-u Zülcelal’e karşı hem zahiri, hem de manevi olarak sorumludur. Zahiri …
Tasavvufun Gayesi Nedir? - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Tasavvufun Gayesi Nedir?

Tasavvufun Gayesi Nedir? Tasavvuf, islam dininin üzerine inşâ edildiği üç temel mefhumdan biri olan “İhsan”ı kendine gaye edinmiştir. O halde “İhsan”ın ne olduğunu anladığımız zaman, tasavvufun özünü ve gayesi ni de daha iyi anlamış oluruz. …
Tasavvuf Ne Demektir - Seyda Muhammed Konyevi Hazretleri

Tasavvuf Ne Demektir?

Tasavvuf ne demektir? Bilindiği gibi, İslam yolu dört bölümden ibarettir: 1-) Fıkıh. 2-) Kelam. 3-) Ahlak. 4-) Tasavvuf. Fıkıh:  Helal ile haramı açıklayan bir ilimdir. Konusu: Namaz, zekat, oruç, hac, alış-veriş, nikah, talak gibi mükelleflerin …