Evliya – Veli ne demektir?

Evliya – Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır?

Veli’nin çoğulu Evliya’ dır. Evliya; Allah’ı bilen, Allah’ın dostu, sevgili kulu ve yakınıdır. Allah’a itaatta ve muhabbette çok ileri derece de olup Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini yerine getirme de çok titiz davranan kimsedir.

Allah-u Zülcelal bu kimseler hakkında ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

“iyi bilin ki, Allah ‘in veli kulları için hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar, iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da, ahirette de onlar için müjdeler vardır. Allah ‘ın sözlerinde asla değişme yoktur. Bu en büyük mutluluğun ta kendisidir. ” (Yunus; 62-64)

Görüldüğü gibi bu ayet-i kerimede veliler için korku ve üzülme olmadığı, onların vasıflarının iman ve takva olduğu belirtilmiştir.

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’de Allah’ın veli kullarını anlatırken şöyle buyurmuştur:

“Onlar öyle kimselerdir ki, görüldükleri zaman   Allah’ı hatırlatırlar. ” (îbn-iMace, İbn-iEbi’d-Dünya)

Gerçekte velileri görmek derhal ahireti hatırlatır. Zira onlarda haşyet ve tevazu vardır. Sanki nübüvvetten bir nur parlamaktadır.

Çünkü Allah-u Zülcelal ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

“Allah, iman edenlerin velisidir (dostudur, yardımcısıdır), onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır.” (Bakara; 257)

Allah’ın velileri, Allah’a iman ve taat yönünden yakın olanlardır. Çünkü iman, bütün batıl ve yanlış inançlardan sıyrılarak gerçeğe, hakka ulaşmış olmanın ifadesidir. İşte Allah dostları, iman ve marifetullah’a ve takva ile de üstün ahlaka ulaşmış olduklarından, Yunus suresi 62. ayette de buyrulduğu gibi, her türlü korkudan kederden ve yeisten kurtulmuşlardır. Çünkü onlar en üstün kudret olan Allah-u Zülcelal’in dostluğunu ve himayesini kazanmışlardır.

Veli bir kula düşmanlık göstermenin akıbetini şu hadis-i kudsi şöyle beyan etmektedir:

“Her kim beni tanıyan ve ihlas ile bana ibadet eden bir kuluma düşmanlık ederse, bende ona harb ilan ederim…” (Buhari)

Veli, Allah’ın emir ve rızasından ayrılmayan bir kul olduğuna göre, ona düşmanlık eden kimsenin haklı bir sebebi olamaz. Burada Allah-u Zülcelal’in harbi; onu ya günahlara daldırması ya da küfür bataklığına saplamasıdır. Ehl-i sünnet ve’l-cemaate göre, geçmiş ümmetlerde olduğu gibi, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmetinde de Allah’ın veli kulları vardır. Velilere inanmak haktır. Evliyaları kabul etmemek, Kur’an ayetlerini inkar olup, bu ise sapıklık ve küfürdür.

Allah-u Zülcelal’in veli kullarını haktır ve veli kullara inanmak şarttır. Velilerde Allah-u Zülcelal’in kullarıdır. Onlarda herkes gibi insandırlar. Onlar nefis ve şeytanın peşinden gitmez, Allah-u Zülcelal’in emirlerine göre hareket ederler. Sur’un son nefhasına kadar Allah’ın veli kulları bulunacak ve eksik olmayacaktır. Kıyamet günü evliyaullah için ne mahsun olmak, ne kederlenmek ve ne de korku vardır. Allah-u Zülcelal’in veli kulları, Allah-u Zülcelal’e olan sevgilerinin fazlalığından, kendilerine tabi olan kimseleri dünya sevgisinden koparıp Allah-u Zülcelal’in doğru yoluna bağlarlar.

Allah dostlarını seven besledikleri muhabbetten dolayı, Allah-u Zülcelal’i de sevmiş olurlar ve böylelikle Allah-u Zülcelal’in dostluğunu kazanırlar. Çünkü Allah için Allah dostlarına muhabbet Allah-u Zülcelal’i sevmek demektir. Allah dostlarının münkirliğini yapanların ekseriyatının küfürle gittiği görülmüştür. Allah dostlarına yakın olmanın faydası çoktur. Bu dünyada evliyalara yakın olan kimse, aynı yakınlığı ahirette de muhafaza eder. Allah-u Zülcelal bir insana dost olursa, herkes ona itaat etmek mecburiyetinde kalır.

Kaynak: Seyda Muhammed Konyevi K.S

Hanefi ve Şafi Mezhebine Göre Asrımız Meselelerine Fetvalar

Evliya – Veli ne demektir? Haklarında kötü konuşmanın vebali var mıdır?

BİR CEVAP YAZIN