Rüyada kan almak kan aldırdığını görmek

Rüyada kan aldığını veya kan aldırdığını görmek, eğer ehil ise valilik  ile tâbir olunur.  Zindandaki kimsenin rüyada kan aldırdığını görmesi, zindandan kurtulacağına ve  selâmet bulacağına delâlet eder.  Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada kan almak veya aldırmak, dört şekilde tâbir  olunur:

a) Feth,

b) Zafer,

c) Yolculuk,

d) Düşmanlık ve dava.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada kan aldırdığını gören, eğer kan alan ihtiyar ise  dostundan istemediği ve razı olmadığı bir söz işitmeye delâlet eder. Eğer kan alan  genç ise düşmanından istemediği ve razı olmadığı bir söze işarettir.

Rüyada sağ elinden kan alındığını görmek, iyi bir geçime, malın kat kat artmasına  delâlet eder. Eğer kan sol elinden alınırsa, o kişi ortak veya dostuna galip gelir, onun  ortak ve dostunun malı kat kat artar. Eğer başında bulunan bir damardan fazla kan  alsa, o kişinin başka birisinden istifade edeceğine delâlet eder.

Rüyada kan içtiğini görmek, haram mala veya gıybet etmeye işarettir.  Rüyada korktuğu bir kimseden kan aldığını görmek, onun şerrinden emin olamaya  delâlet eder.

Sanatı kan almak olan kimsenin, rüyada kan alması, rahata ve o mahalde kan  alınmasına muhtaç olan kimselerin hastalıklardan şifa bulmalarına delâlet eder.  Rüyada kendi damarını uzunluğuna kestiğini görmek, düşmanından kendisini  kötüleyecek bir söz işitmeye delâlet eder. Ve bu söz ona tesir eder.

Ayrıca o kimsenin  malı artar.  Bekâr bir kızın rüyada kendisinden kan alındığını görmesi, evlenmek ile tâbir olunur  ve o evlenir. Küçük erkek çocuk için kan alınmak, onun sünnet edilmesine işarettir.  Hapiste olanın kan aldırması, hapisten çıkmasına delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada tanımadığı bir kadın tarafından kanının alındığını görmesi, talih  ve bahtının açılmasına delâlet eder.  Rüyada damarını yardığını ve kan çıktığını görmek, günahtan tevbeye alâmettir. Eğer  damardan çıkan kanın rengi siyah olursa, bu defa o kişi günah ve kötülüklerinde ısrar  eder ve sonra yine tevbe eder.

BİR CEVAP YAZIN