Rüyada kafes görmek

Rüyada kafes görmek, müşkülâta, üzüntü ve kedere, bazan da küçük  çocuklar için beşiğe delâlet eder. Kafes, ev ile de tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir  tavuk ve bir kafes aldığını görmek, bir hizmetçi satın almaya delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: İçinde tavuk veya kuş muhafaza eden büyük kafes  görmek, eve delâlet eder. Rüyasında böyle bir kafes satın aldığını gören kimse bir  daire satın alır.  Bir kimsenin rüyada başını kafese sokarak sokaklarda yürüdüğünü görmesi, kendi  evini satmaya delâlet eder. Rüyada içi boş bir kafes görmek, sürür ve ferahlığa  delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN