Rüyada küpe görmek

Cafer-i Sâdık hazretleri demişlerdir ki: Rüyada küpe görmek, dört veçhe ile tâbir olunur:

a) Zinet ve ziyade ilim,

b) Kur’ân-ı kerim’i öğrenmek,

c) Şeref ve makam,

d) Talak sebebiyle hüzün ve gam. Rüyada kulaklarında gümüş küpeler görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder. Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.

Yine rüyada kulağındaki küpelerin her birinde inciler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ve din ilimlerini hıfzetmeye, hayır ve berekete delâlet eder. Rüyada kulağında gümüş küpe gören hamile kadın erkek çocuk doğurur. Bir kimsenin rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında küpe görmesi, ticarete işarettir ve o kişi işinden kazançlı çıkar.

Yukarıda da ifade edildiği gibi, rüyada kulaklarında incili küpe görmek, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye delâlet eder.

Rüyada erkek çocuğun kulağında küpe görmek, süs ve zinete işarettir. Bekâr bir kız küpelerden birini görse, bu rüya, onun evlenmesine delâlet eder.

Hamile bir kadının kulağında küpe görmesi, karnındaki çocuğun erkek olduğuna alâmettir.

Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur’ân’ın yarısını ezberlemeye muvaffak olur.

Eğer altından olursa Kur’ân’ın tamamını ezberler. Küpe incisiz ise, o çocuk sesle şarkı ve türkü çağırır.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: Rüyada buluğ çağına girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görmek, makbul değildir.

Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delâlet eder. Rüyada kendi kulağında küpe görmek, güzel, ahenkli şeyleri dinlemeyi sevmeye işarettir.

Yine kulağında birçok küpeler olduğunu görmek, Kur’ân-ı Kerim’i ezberlemeye, halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilme delâlet eder. Bazı kere de küpe, nasihata ve güzel öğütlere delâlet eder. Çünkü bu sözüm kulağına küpe olsun derler.

Küpe, kadın için kocasına, küpenin salkımları da çocuklarına işarettir. Rüyada hanımının veya hizmetçisinin kulağında salkımla süslü küpeler görmek, ele geçecek mala, menfaat ve hayıra delâlet eder. Küpe, erkek için ilmen çok yüksek derecelere de alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN