Rüyada kuşak görmek

Rüyada kuşak görmek, babaya, erkek kardeşe veya amcaya işarettir. Rüyada beline kuşak bağladığını görmek, ömrün yarısına eriştiğine delâlettir.

Çok kuşak görmek onları giyen kimse için, uzun ömre delâlet eder. Bazı kere kuşak çocuk ile de tâbir olunur.

Bir kimsenin rüyada üzerinde bezeksiz bir kuşak bulunduğunu görmesi, şerefli, aziz ve kuvvetli bir zata intisap etmeye ve ondan hayır ve nimete nail olmaya delâlet eder. Fakir bir adamın rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, zengin olacağına, sıkıntı ve şiddetten kurtulacağına işarettir.

Devlet reisinin rüyada beline kuşak bağladığını görmesi, kuvvetinin ve devletinin artacağına delâlet eder.

Eğer görülen kuşak altın ve zinetle bezenmiş ise, onlar da devletin vali ve idarecilerine işarettir.

Kuşağın süsleri eğer demirden ise, vali yardımcılarının kuvvetli ve şiddetli olduklarına işarettir. Yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada gümüş kuşak bağladığını görmesi, şöhret ve mal sahibi olacağına delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kuşak görmek, kısa olursa, yarım bir ömre, uzun olursa, uzun ömre delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kuşak kuşandığını görmesi, herkes tarafından gıpta edilecek bir nimete ve rütbeye delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki: – Rüyada belinde kuşak bulunduğu yerde bir yılan bulunduğunu gören kişi, beline içinde para bulunan bir kemer kuşanır. Eğer belindeki kuşak iplikten ise o kişinin ömrünün yarısı geçmiştir. Bazı kere de kuşak görmek, posta arabasına binmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN