Kategori: K Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada kabak görmek

Hasta bir kimsenin rüyada kabak görmesi, şifa bulmaya ve afiyete ermeye  delâlet eder. Rüyada kabak görmek, şanlı, yüce, itibarlı, insanlara yakın, iyi idareci,  âlim veya doktor olan bir kimse ile tâbir edilir.  Bir kimsenin rüyada …

Rüyada kabalık görmek

Vali veya yüksek makamdaki bir kimsenin rüyada kabalıkla anıldığını  görmesi: “Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar etrafından herhalde dağılıp  gitmişlerdi bile.” (Al-i İm-ran, 159) mealindeki âyet hükmünce, vazifeden azledilmeye  delâlet eder.

Rüyada kabarcık görmek

Kişinin rüyada vücudunda kabarcık görmesi, borç ve alacağı istemeye  işarettir. Bazı kere de kabarcık illeti, mala ve malın fazlalığına delâlet eder. Bu  sebeple rüyada vücudunda kabarcık ve çıban çıktığını gören kimsenin malı çoğalır ve  zengin …

Rüyada kabe görmek

Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, hayırlı bir amelle müjdelenmeye  delâlet eder. Kabe’yi görmek, Kabe’ye gitmeye de işarettir.  Rüyada Kabe’yi kendi evinde görmek, izzet, şeref ve şevkete delâlet eder. Rüyada  Kabe istikametinde yürümek, dinde salâha …

Rüyada Kabil görmek

Bilindiği gibi Kabil, Hazret-i Adem’in oğludur. Ve dünyada ilk cinayet işleyen  kimsedir. Nefsine uyarak kardeşini öldürmüş ve ziyana uğrayanlardan olmuştu. Bu  sebeple onu rüyada görmek, asi ve günahkâr olmaya delâlet eder.

Rüyada kabir görmek

Bekâr bir kimsenin rüyada kabir kazdığını görmesi, hile ile bir kadın ile  evleneceğine delâlet eder.  Rüyada kabir görmek, hapse işarettir. Nitekim hapishane de kabre delâlet eder.  Rüyada kabir yaptığını görmek, ev yapmaya veya evi tamir …

Rüyada kabristan görmek

Kişinin rüyada kabristan görmesi, vaaza, Kur’an-ı Kerim okumaya,  ağlamaya, ibrete, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alâkayı kesip ahirete  yönelmeye delâlet eder. Çünkü ölüm en büyük vaizdir. Yine rüyada kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere …

Rüyada kaburga kemiği görmek

Rüyada kaburga kemikleri görmek, kadınlara delâlet eder. Bu  sebeple kaburga kemiklerinden birinde meydana gelen şeyin tâbiri o şeyin kadınlarda  meydana gelmesi dir. Çünkü kadınlar kaburgadan yaratılmışlardır. Rüyada kaburga kemiklerinden birisinin olmadığını görmek, rüya sahibinin  hanesinden …

Rüyada kaçmak kaçtığını görmek

Rüyada ilim ve irfan sahibi birinin kaçması, yüksek bir memuriyete  delâlet eder. Yine rüyada korktuğu bir düşmandan kaçtığını görmek, korkudan emin  olmaya ve düşmana galip gelmeye delâlet eder. Rüyada herhangi bir şeyden firar etmek: “O …

Rüyada kadeh görmek

Rüyada kadeh görmek, şu şekilde tâbir olunur: a) Zevce, b) Hizmetçi, c) Rızık, d) Hamile kadın, e) Mal ve servet… Rüyada dolu kadeh görmek, hamile kadına işarettir. Kadehin içinde bulunan suyun  döküldüğünü görmek, hamile kadının …

Rüyada kadı (hakim) görmek

 Rüyada bir hakimin teraziye konulduğunu ve terazide ağır geldiğini  görmek, o hâkimin Allahu Teâlâ indinde ecir ve sevaba nail olacağına delâlet eder. Bir tüccarın rüyada kadı olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halka insafla  muamele etmesine …

Rüyada kadın görmek

Bir kimsenin rüyada güzel bir kadın görmesi, hayır ve rahatlıkla temin  edilecek bir seneye delâlet eder. Görülen kadının çirkin olması, bunun tam zıddı… Bazı kere de rüyada görülen kadın, ambar, mahzen, sandık ve eşyasını içine  …

Rüyada kadının erkeğe benzemesini görmek

Bir kadının rüyada erkek elbisesi giyip tıpkı  erkeğe benzediğini ve elbiselerin de kendisine yakıştığını görmesi, halinin güzel  olmasına delâlet eder.  Yine rüyada erkek olduğunu gören kadının hal ve harekâtı kocasının arzuladığı ve  istediği şekilde olur.

Rüyada kadınlar görmek

Bir kimsenin rüyada, birçok kadını bir arada görmesi, dünyaya delâlet  eder. Bu sebeple rüyada kadınların kendi tarafına yönelip geldiğini görmek, rüya  sahibine dünyanın teveccüh edip yönelmesine alâmettir.  Rüyada kadınların kendisine sırtlarını dönmüş gidiyorlar görmek, fakirliğe …

Rüyada kadretmek görmek

Rüyada bir kimseye kadrettiğini görmek, din ve dünyaca noksanlığa  delâlet eder. Kendisi başkası tarafından kadre uğratılmak, masum ve mazlum olmaya  işarettir.  Bazı kere de rüyada kadretmek, hırsızlığa ve Hazret-i Yusuf un kıssasına binaen  haksızlık ettiği …

Rüyada kadir gecesi görmek

Rüyada kendisini kadir gecesinde görmek, af ve mağfirete,  günahlara tevbeye ve Allahu Teâlâ’ya ilticaya, bol rızka, mal ve menfaate delâlet  eder.  Kadir gecesinde bir mescidde namaz kıldığını, sonra istiğfar ettiğini görmek, dinde  salâha, ahiret saadetine, …

Rüyada kafes görmek

Rüyada kafes görmek, müşkülâta, üzüntü ve kedere, bazan da küçük  çocuklar için beşiğe delâlet eder. Kafes, ev ile de tâbir olunur. Bu sebeple rüyada bir  tavuk ve bir kafes aldığını görmek, bir hizmetçi satın almaya …

Rüyada kafesçi görmek

Kişinin rüyada kafesçiyi görmesi, bina ustasına, terziye, nikâh ve nesle  delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, öğretmene, gardiyana ve görücüye işarettir.  Yine rüyada kafesçiyi görmek, eğitici ve terbiye ediciye delâlet eder. Çünkü kafes  hayvanları …

Rüyada kafir görmek

Bir kimsenin rüyada, Allahu Teâlâ’yı ve Onun peygamberini inkâr eden  kâfiri görmesi, düşman ile tâbir olunur.  Rüyada ihtiyar bir kâfir görmek, apaçık düşmandır.  Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “– Bir kimse rüyada kendisinin kâfir olduğunu ve …

Rüyada kaftan görmek

Rüyada kaftan, yani elbise görmek, kuvvete ve yardımcıya, dinde salâha  delâlet eder.  Rüyada yünden veya ipekten mamul atlas bir kaftan giydiğini görmek, rüya sahibinin  şeref ve saadete erişeceğine delâlet eder. Yine giyilmiş kaftan görmek, sıkıntı …

Rüyada kafur görmek

Bir kimsenin rüyada kâfur görmesi, izzet ve zinetle beraber güzel övgüye  delâlet eder.  Kâfur rüyası şunlara da delâlet eder: a) Alim, b) Altın, c) Sadık dost, d) Güzel hizmetçi, e) Çok mal ve menfaat, f) …

Rüyada kağıt görmek

Rüyada kâğıt üzerine yazı yazdığını görmek, bir şey inkâr etmeye delâlet  eder.  Bir kimsenin rüyada elinde kâğıt olduğunu görmesi, ihtiyaçlarının giderileceğine ve  işinin görüleceğine delâlet eder. Bazı kere de kâğıt görmek, üzüntü ve sıkıntının  gideceğine …

Rüyada kağnı görmek

Rüyada kağnı görmek, yolculuk ile tâbir olunur. Kağnıya bindiğini ve  öküzleri bir yola koyduğunu görmek, çok uzun sürecek sefere delâlet eder.

Rüyada kahin görmek

Bir kimsenin rüyada kâhin görmesi, dünyadan ve şüpheli şeylerden uzak  durmaya veya ilmi için kendisine uyulan İmam ve Fıkıh âlimine ya da hiç kimsenin  fikrinden ayrılmadığı âlime delâlet eder.  Bazı kere de kâhin görmek, kedere, …

Rüyada kahraman görmek

Rüyada Allah yolunda cenk eden kahramanlardan birini görmek,  izzet ve şerefe, rızık ve menfaata delâlet eder. O kahramanla beraber ata bindiğini  görmek, arzu ve murada ermeye alâmettir.

Rüyada kahve görmek

Rüyada kahve içtiğini veya başkasına ikram ettiğini görmek, sıhhat ve  afiyete, hayır ve iyiliğe delâlet eder. Çünkü bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır.

Rüyada kalabalık görmek

Rüyada bir tüccarın, kalabalık ve izdiham olduğunu görmesi  müşterinin çok olacağına, duanın makbuliyetine ve dua isteyenlere delâlet eder.  Yine rüyada kalabalık ve izdiham olduğunu görmek, asker ve saltanata işarettir.  Rüyada hayırlı bir iş için toplananları …

Rüyada kalay görmek

Rüyada kalay görmek, halkın, avam ve alçaklarına işarettir. Bazı kere de  kalay görmek, kendisinden yapılan kap, kaçak v.s. gibi şeylere alâmettir.

Rüyada kalaycı görmek

Rüyada kalaycı görmek, halkın eşyasına süs ve zinet veren ve  kendisine çeken kişiye delâlet eder. Bazı kere de kalaycı görmek, iyilik ve doğruluk  sahibi biri ile tâbir olunur.  Yine rüyada görülen kalaycı, vaaz ve nasihatıyla …

Rüyada kalp görmek

Kalp, insan vücudunun sultanıdır. Bu sebeple rüyada kalp görmek, rüya  sahibinin kahramanlığına, cesaretine, akıllı, zeki, cömert ve müsamahakâr olduğuna,  ahlâk ve adaletine delâlet eder.  Rüyada kalbinin karnında çıktığını görmek, dinin güzelliğine delâlet eder. Rüyada  kalbinin …

Rüyada kalp katılığı görmek

Rüyada Allahu Teâlâ’nın zikrinden ve ya Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’in  hadislerine karşı katı kalpli olduğunu görmek, rüya sahibinin günahkâr olduğuna  delâlet eder.  Kalb katılığı, dinde zayıflığa, ibadette gevşekliğe ve harama meyletmeye de işarettir.  Çünkü kalp iyi …

Rüyada kalbur görmek

Bir kimsenin rüyada kalbur görmesi, ilme, iyiyi kötüden ayırd etmeye,  izzet, rütbe ve Hak ile batılın arasını ayır maya alâmettir.  Kalbur rüyası dört veçhe ile de tâbir olunur: a) İyi ve gayretli hizmetkâr, b) Şefik …

Rüyada kalça görmek

Bir kimsenin rüyada büyük bir kalça görmesi, zevcenin malına delâlet  eder. Eğer görülen kalça çok büyükse, zevcenin malı da o nisbette çok olur.  Rüyada kendi kalçalarının büyük olduğunu görmek, hanımının malı ile yükselmeye ve  o …