Rüyada kadın görmek

Bir kimsenin rüyada güzel bir kadın görmesi, hayır ve rahatlıkla temin  edilecek bir seneye delâlet eder. Görülen kadının çirkin olması, bunun tam zıddı…

Bazı kere de rüyada görülen kadın, ambar, mahzen, sandık ve eşyasını içine  koyduğu her şeye delâlet eder.

Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada güzel bir kadın görmek, bekası olmayan yani  geldiği gibi giden bir mala delâlet eder.

Hasta birinin rüyada güzel bir kadını sırtına yüklendiğini görmesi, hastalıktan şifa  bulmaya delâlet eder. Zevcesi genç olduğu halde, onu ihtiyarlamış görmekte hayır  yoktur.

Rüyada güzel ve genç bir kadınla konuşup sohbet ettiğini veya gülüşüp oynaştığını  yahut o kadının odasına girdiğini görmek, feyz ve bereket dolu bir seneye, hayır ve  sürura, mal ve rızka delâlet eder.

Yine rüyada kendi evine güzel bir kadının girdiğini görmek, sevinç ve ferahlığa delâlet  eder.  Denilmiştir ki: Rüyada kadın görmek, bazı kere kabre delâlet eder.

Çünkü insan  anasından doğduğu gibi kabre girer.  Bazan da rüyada kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına,  meyveli ağaca, içine ip sarkıttığı kuyuya, üzerine bastığı pabuca, oturacak yere ve  evine delâlet eder.

Rüyada tanımadığı buğday denizli, genç, bezekli bir Arap kadın görmek, tarifi  mümkün olmayan bir güzelliğe ve nimete delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada şişman kadın görmesi, o senenin ucuzluk ve bolluk olmasına,  zayıf kadın görmesi de kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine delâlet eder…

İmam Nablusî demiştir ki: Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benimzi olan  kadındır. Bu kadınların da tanınmayanı tanınandan daha hayırlıdır.  Bir kadının her ne şekilde olursa olsun rüyada gördüğü genç kadın, onun düşmanı  olan bir kadındır.

Yine bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık  çalışamadığına delâlet eder. Yaşlı kadın dünyadır.

Rüyada bir şehirde silahlı birtakım kadınları hayvanlara binmiş halde görmek, o  şehire gelecek işçilere alâmettir.  Kişinin rüyada zevcesinin kendisine bir başka kadın takdim ettiğini görmesi,  zevcesinden ayrılmasına veya aralarında bir anlaşmazlık çıkmasına işarettir.

BİR CEVAP YAZIN