Rüyada kabe görmek

Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, hayırlı bir amelle müjdelenmeye  delâlet eder. Kabe’yi görmek, Kabe’ye gitmeye de işarettir.  Rüyada Kabe’yi kendi evinde görmek, izzet, şeref ve şevkete delâlet eder. Rüyada  Kabe istikametinde yürümek, dinde salâha ve müjdeye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Kabe’de namaz kıldığını görmesi, yüksek bir zattan kuvvet  almaya, düşman şerrinden emin olmaya ve hayra ermeye delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Kabe’ye nazar etmesi, korku ve şiddetten emin olmaya delâlet  eder.

Rüyada Kabe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapmak, yüce Allah’ın  farzlarından emrettiği bir şeyi ifa etmeye işarettir.  Rüyada Kabe’nin harap olduğunu görmek, namazın terki ile tâbir olunur. Çünkü  Kabe, namaza delâlet eder. Kabe, namaz kılanların kıblesidir.

Bir kimsenin rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu görmesi, daimi bir saltanata,  devlete ve insanlar arasında şöhret bulmaya delâlet eder.

Nablusî (rh.a.) demiştir ki:  “- Bir kimse rüyada, meleklerin, gökten inip ve Kabe’yi temelinden kaldırıp bir başka  şehre koyduklarını görse, bu rüya, o yerde bir fitnenin çıkmasına, Müslümanların  önderinin o şehirde bulunmasına delâlet eder…”  Rüyada Allah’ın kudsî evi Kabe’yi görmek, şu şekilde de tâbir olunur:

a) Dinde salâha ermek,

b) Sünnete ittiba,

c) Kur’ân-ı Kerim,

d) İlim sahibi baba,

e) Mescid ve cami,

f) Şerefli zevce,

g) İlim ve hikmet,

h) Namaz.

Kabe’yi rüyada görmek, cennete de delâlet eder. Çünkü Kabe Allah’ın evidir. Cennet  de Allah’ın mümin kulları için yarattığı bir kudsî mekândır. Cennete kavuşmak ise,  ancak Kabe’ye yönelmekle mümkün olur.

* İBRAHİM (A.S.)’IN MAKAMI: Rüyada Hak dostu Peygamber İbrahim (a.s.)’ın  makamında bulunduğunu veya o cihete doğru namaz kıldığını görmek: “Orada  apaçık alâmetler İbra him’in makamı vardır.” (Al-i İmran, 97) mealindeki âyet-i keri  menin işaretince, hacca gitmeye, dini korumaya ve tam bir Müslü  manlığa delâlet eder.

Yine rüyada İbrahim (a.s.)’ın makamına girdiğini görmek, korkudan emin olmaya  delâlet eder. Çünkü Kabe’ye giren korkudan emin olur…  Bazı kere de o mübarek makamı rüyada görmek, melikler gibi yüksek rütbeye nail  olmaya veya ilimle uğraşmaya delâlet eder.

Yorum Bırakın