Rüyada kamış görmek

Rüyada yanında birçok kamış olduğunu görmek, az bir zahmetle bir şey  elde etmeye işarettir. Rüyada elinde bir kamış olduğunu ve buna dayandığını  görmek, az bir ömrü kaldığına delâlet eder.

Rüyada İran kamışı, üzüm çubuğu ve başka şeylerden yapılan çardakları görmek,  üzüntü ve kederden kurtulmaya ve bol rızka delâlet eder. Bazı kere de bu rüya,  sırların meydana çıkmasına ve hizmetçilere iltifat etmeğe, yalan söze ve gösteriş için  amel işlemeğe delâlet eder.

Rüyada şeker kamışı görmek, zahmet ve meşakkatle kazanılan rızka, bazı kere de  sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya işarettir.

Bazan da bu rüya, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asıl ve esası olan “Ilm-i  Tevhid”e yahut oruç ve namazın vaciplerini yerine getirmeğe, ya da devlet reisinin  hizmetçilerine delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada, kamışın, altın veya gümüş ya da zümrütten birtakım dal ve  budak olduğunu görmesi, dünyada nail olacağı helâl mala, temiz zevceye ve  çocuklarıyla beraber cennete girmeğe, cennet köşklerine inmeye ve onların kubbeleri  altında oturmayı gerektiren güzel ve salih amellerine delâlet eder.

Rüyada hasta bir adamın, zindandaki kimsenin kamışı soyulmuş ve kabuğu  çıkarılmış görmesi, kurtulmaya ve şifa bulmaya delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada şeker kamışını çiğnediğini görmesi, çok konuşulması gereken bir  işe delâlet eder.

Ancak, konuşması hoş ve tatlı olur.  Nablusî demiştir ki:  “- Rüyada şekerkamışı veya sıkılabilecek başka bir şeyi sıktığını ve sıkılan o şeylere  ateş dokunmaksızın ona mâlik olduğunu gören kimse, ucuzluğa ve bolluğa erişir.

Bu  gibi rüyanın tâbirinde sıkılan şeyin ancak meydana gelen sıkıntı ve suyu muteber  tutulur.”  Bazı kere de rüyada şekerkamışı görmek, cimri bir adamdan elde edilen rızka  işarettir.

Rüyada görülen kamış, şu şekilde tâbir edilmiştir: Kamıştaki boğumlar, günler ve  aylara, yahut senelere delâlet eder. Bazı kere de kamış, uyanıkken elinden giden  şeyin yine ona dönmesine alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN