Rüyada kale görmek

Rüyada kale görmek, İslâm ile tâbir olunur. Çünkü kale insanı düşmana  karşı koruyucudur. İslâm’da kişinin dünya ve ahiretini koruyan bir unsurdur.

Yine kale rüyası, ilim ve Kur’ân-ı Kerim’e ve insanı şeytan ordularından muhafaza  eden şeylere delâlet eder.

Rüyada kale görmek, üzüntü ve kederden kurtulmaya ve ferahlığa erişmeye işarettir.  Rüyada bir kaleye girdiğini görmek, ibadet ve taata ve korkudan emin olmaya  alâmettir.

Cabirü’l-Mağribî demiştir ki: Rüyada bir kalede olup nezdinde çok erzak ve silah  bulunduğunu görmek, dinde salâh üzere olmaya delâlet eder.  Rüyada, ta uzaklarda bir kale görmek, bir yerden diğer bir yere yolculuk etmeye  işarettir.

Yine rüyada müstahkem bir kaleye kapandığını görmek, işlerde başarrılı  olmaya delâlet eder.  Rüyada kale içerisinde hapsedildiğini görmek, mülke mâlik olmaya, bekâr için  evlenmeye, evli için de bir çocuğa delâlet eder. Kâfirin rüyada kale içerisinde  hapsedildiğini görmesi, hidayete ereceğine işarettir. Bu rüya, günahkâr kimsenin  günahlarından tevbe ederek Rabbine dönmesine alâmettir.

Rüyada bir kale yaptığını görmek, düşmandan korunmaya, haramlardan uzak  kalmaya, nefsini zillet ve beladan muhafazaya delâlet eder.  Rüyada kale ev veya köşkünün harap olduğunu görmek, dindeki noksanlığa veya  zevcenin vefatına delâlet eder.

Denilmiştir ki: Kale, hiç kimsenin kudreti yetemeyeceği kuvvetli ve metin bir insana  delâlet eder.  Bazı kere de rüyada kale görmek, günahlardan kurtulmaya ve Cenab-ı Hakk’a  yönelmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN