Rüyada kabristan görmek

Kişinin rüyada kabristan görmesi, vaaza, Kur’an-ı Kerim okumaya,  ağlamaya, ibrete, ölümü hatırlamaya, korkmaya ve dünyadan alâkayı kesip ahirete  yönelmeye delâlet eder. Çünkü ölüm en büyük vaizdir.

Yine rüyada kabristan görmek, âlim ve takva sahibi kimselere melikin memurlarına ve  Müslüman askerlerin yiğitlerine delâlet eder. Bazı kere de İslâm kabristanı görmek,  Müslüman mücahitlerin çadırlarına ve Müslümanların orduyla karşılaşmaya hazırlanmalarına  alâmettir.  Rüyada kâfirlere ait kabristanı görmek, üzüntü ve kedere, korkuya, dinde şüpheye,  tenha ve ıssız zindana delâlet eder.

Çünkü kabristan, kendisine gelen cisim ve  cesetler için bir zindandır.  Rüyada hasta kimsenin kabristana girdiğini, orada bir bina yaptığını görmesi, o  hastalıktan kurtulmayarak öleceğine delâlet eder.

Rüyada kabristana girdiğini orada korku ile ağladığını veya Kur’ân-ı Kerim  okuduğunu, yahut kıbleye dönerek namaz kıldığını görmek, hayırlı kimselere, zikir  meclislerine, ibadet ve taata delâlet eder.  Ezan okuyarak kabristana girdiğini görmek, vaaz ve nasihattan anlayan kimseye öğüt  vermeye işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki:  “- Rüyada bir Ölüye yol gösterdiğini görmek, ilim ve hikmete nail olmaya ve bu ilimle  delâlet ehlinden bir cemaatı hidayete erdirmeye delâlet eder. Rüyada bir ölü ile  minder üzerinde oturup kucaklaştığını görmek, uzun ömre ve çok yaşamaya işarettir.”  İbn-i Sîrîn (rh.a.) demiştir ki:

“- Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa,  bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra  çıkarıp ölüye iade ettiğini görmek, hanesinden birinin vefatına delâlet eder.”

Rüyada bir ölünün kendisine dünyanın makbul şeylerinden birini verdiğini görmek,  ümid etmediği yerden gelecek hayra ve nimete delâlet eder.  Yine rüyada bir ölünün kendisine yeni ve temiz bir elbise verdiğini görmek, rızkın  genişliğine ve maişetin güzelliğine işarettir.

Bir ölünün ekmek verdiğini görmek ise,  beklemediği yerden rızık ile tâbir olunur.  Bir kimsenin rüyada ölünün elinden sarık alması hayır ve menfaate delâlet eder.  Kendisine bir ölünün karpuz verdiğini gören, üzüntü, keder ve gama uğrar.

BİR CEVAP YAZIN