Rüyada kan görmek

Kan rüyası, haram mal ile tâbir olunur. Danyal (a.s.) demiştir ki:  “- Rüyada burnundan kan aktığını görmek, haram mal kazanmaya delâlet eder. Eğer  kan az olmayıp elbisesini ıslatır ve kendisinde zaaf ve bitkinlik görür ise, bu defa  rüya, fakirliğe ve malın noksan olmasına delâlet eder.”  Rüyada, cilt ve deriden kan aktığını görmek, sıhhat ve selâmete alâmettir. Eğer rüya  sahibinin gurbette adamı varsa, o kişi sağ ve selâmetle evine döner.

Rüyada kan kuyusuna düştüğünü görmek, kan veya haram mal ile tâbir olunur. Kendi  yerinde kandan bir çukur olduğunu görmek, rüya sahibinin o yerde kanının  döküleceğine işarettir.

Nablusî demiştir ki: “Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine veya kandan  çukura düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delâlet eder.

Rüyada testide görülen kan, âdet gören kadının kanıdır. Hayız kanı, bekâr kız için  kocaya, hamile kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa  delâlet eder.”  Bir kimsenin rüyada kendi kanını içtiğini görmesi, üzüntü, keder ve meşakkata delâlet  eder.

BİR CEVAP YAZIN