Rüyada kadı (hakim) görmek

 Rüyada bir hakimin teraziye konulduğunu ve terazide ağır geldiğini  görmek, o hâkimin Allahu Teâlâ indinde ecir ve sevaba nail olacağına delâlet eder.

Bir tüccarın rüyada kadı olduğunu ve adaletle hükmettiğini görmesi, halka insafla  muamele etmesine işarettir. Bir valinin rüyada insanlar arasında zalimane bir şekilde  hükmettiğini görmesi, vazifeden azledileceğine delâlet eder.

Yine rüyada, kadı, âlim, doktor veya salih bir kimse olduğunu görmek, yücelik, izzet,  güzel şöhret, takva ve ilme delâlet eder.  Hasta bir kişinin rüyada hakimi, kendisinin lehine hükmettiğini görmesi, hastalıktan  şifa bulmaya ve hafiflemeye delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:  “– Bir kimse rüyada bir dava sebebiyle hâkimin huzuruna çıksa, hakim de onun  davasına adaletle hükmetse, o kimsenin düşmanından tamamıyla hakkını almasına,  üzüntü ve kederli ise, üzüntü ve kederden kurtulmasına delâlet eder. Eğer hâkim,  adaletle hükmetmeyip zulüm etse ve rüya sahibinin birisiyle de davası varsa, o  insandan tamamıyla hakkını alamayacağına işarettir.”

BİR CEVAP YAZIN