Rüyada köy görmek

Rüyada bir köyden şehre göç ettiğini görmek, dinde salâha, işlerde refaha, korkudan emniyete delâlet eder.

Rüyada bir köyün harap olduğunu veya sel götürdüğünü görmek, o beldenin hükümdarının halka zulm edeceğine işarettir.

Bir kimsenin rüyada memur bir köye girdiğini görmesi, bir adamla kavga etmeye alâmettir. Bir köyü mamur bir halde görmek, dindarlığa ve salâha delâlet eder.

Önceden mamur olan yerleri görmek de böyledir…

Rüyada bir köyden çıktığını ve başka diyara sefer ettiğini gören kimse, sıkıntıdan halâs olur ve rahata erişir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada bir köy camiine girdiğini ve orada Allahü Teâlâyı zikrettiğini görmek, güzel amellere, cennete ulaştıracak işleri yapmaya ve dinde sıdka delâlet eder.

Rüyada bir şehirden bir köye göç ettiğini görmek, rahatlıktan meşakkata, emniyetten korkuya düşmeye delâlet eder. Bir kimsenin rüyada köy imamı görmesi, istek ve arzusunun tahakkuk edeceğine işarettir.

BİR CEVAP YAZIN