Rüyada köşk görmek

Rüyada güzel bir köşke girdiğini görmek, mal ve nimete delâlet eder. Köşkün yandığını görmek, eldeki malın hükümet tarafından alınacağına işarettir. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada köşk görmek, on türlü tâbir edilir:

a) Nimet,

b) Mal,

c) Velayet,

d) Mertebe,

e) Riyaset,

f) Şeref,

g) Saltanat,

h) Murada ermek,

ı) Ferah,

i) Sürür…

Bazı kere de köşk görmek, hidâyet ve İslâm’a delâlet eder. Rüyada cennet köşklerinden birinde olduğunu görmek, reisliğe, saltanata, düşman üzerine galip gelmeye ve güzel bir hizmetçiye delâlet eder.

Rüyada kerpiçten yapılmış köşk görmek, bir miktar dünyalığa, kiremitten yapılmış görmek, haram mala delâlet eder.

Yine köşk rüyası, yalana, kibre ve helak olmaya da işarettir. Fâsık bir kimsenin rüyada köşk görmesi, zindana, darlığa mal ve şöhretinin noksanlığına alâmettir.

Rüyada tâ uzaklarda bir köşk görmek, mülke ve mala işarettir. Bazı kere de köşk, mütedeyyin, takva sahibi, izzetli ve namuslu bir kişiye delâlet eder.

Rüyada bir köşke girdiğini görmek, büyük bir devlete ve saltanata erişmeye delâlet eder. Bekâr bir kimsenin rüyada bir köşke girdiğini görmesi, evlenmek ile tâbir olunur ve o kendine münasip bir hanımla evlenir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada bir kimse köşk üzerinde ayakta durduğunu görse, o köşk de kendisinin ise, yüce bir mevki-ye, büyük bir dereceye, kuvvet kudrete erişir. Eğer köşk başkasının ise, o kimseye o köşk sahibinden hayır ve menfaat erişir…

Yine köşk rüyası şunlara da delâlet eder:

a) Salih amel,

b) Nimet,

c) Mal ve memuriyet,

d) Sevinç ve sürür,

e) Murada erişmek,

f) Reislik ve saltanat…

Rüyada şehir içinde bulunan büyük köşklere ve yüksek çardaklara ve kule burçlarında yüksek köşklere çıkmak, dünya rütbelerinden erişeceği mertebe ve makama delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN