Rüyada kör olmak – kör olduğunu görmek

Körlük, dünyada bile insan için bir musibettir. Bu sebeple rüyada kör olduğunu görmek, dince sapıklığa delâlet eder.

Kör olmak, Kur’ân-ı Kerîmi unutmak ile de tâbir olunur. Rüyada kör olduğunu gören kişinin eline miras geçer ve zenginlik kapısı ona açılır. Rüyada bir adamın kendisini kör ettiğini görmek, onun eliyle sapıklığa düşmeye delâlet eder.

Bir kâfirin rüyada gözünün kör edildiğini görmesi, kör eden kimse tarafından doğru yola getirilir.

Rüyada kör olduğunu arkasını kıbleye döndüğünü görmek, sapıklık ve delâlet içinde bulunmaya işarettir. Rüyada iki gözünün de kör olduğunu görmek, haya ve edepten yoksun olmaya ve utan-mamaya delâlet eder.

Bazı kere de rüyada kör olmak, iyilikle anılmaya ve sözünde durmaya alâmettir.

Bazan da İshak (a.s) ve Hazret-i Yakub (a.s) ‘ın kıssalarına binaen ilim ve hikmet sahibi olmaya delâlet eder. Zindanda bulunan bir kişinin gözünün kör olduğunu görmesi, hapisten kurtulmaya alâmettir.

Çünkü insanlar köre merhamet ederek acırlar… Yine rüyada körlük, bazı kere sapıklığa, bazı kere de ibadet sahileri için dünyayı haklı görmemeye, dünyaya kem gözle bakmaya ve dünya muhabbetine sırt çevirmeye delâlet eder.

Çünkü bütün kötülüklerin başı dünya sevgisidir. Rüyada kör bir adama yardım ettiğini, onu elinden tutup bir yere götürdüğünü görmek, iyilik ve ihsan sahibi olmaya ve güzel amele delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN