Rüyada kuba mescidini görmek

Rüyada Kuba mescidi görmek veya orada namaz kılmak, hayır ve berekete, üzüntü ve kederden kurtuluşa delâlet eder.

Rüyada Görülen Kuba Mescidi İle İlgili Bilgi

Rüyada görülen kuba mescidi – yapılışı

Kuba Mescidi veya Mescid-i Kuba Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (sav)’in inşaatında kendisininde çalıştığı İslam’da ilk yapılan mescittir. Mekke’den Medine’ye hicret ederken konakladığı Kuba’da inşa ettirmiştir.

Rüyada görülen Kuba Mescidi Nerededir?

Kuba kuyuları ve hurma bahçeleriyle meşhur verimli bir vaha üzerinde, Mekke yolu üzerinde Medine’ye 6 mesafede olan bir köydür. Hicretten sonra çok hızlı bir şekilde büyümüş ve Medine şehrinin mahallerinden birisi olmuştur.

Peygamber Efendimizin (sav) cennet pınarlarından bir pınar diyerek övdüğü Gars ve yüzüğünün düşürüldüğü Eris kuyularıda bu yerdedir.

Kuba’ya gelen ilk muhacirler tarafından mescid haline getirilmiştir. Daha sonra Peygamberimiz (sav) burayı genişleterek Kuba Mescidini inşaat etmiştir.

Rüyada görülen Kuba Mescidi – Mimari Özelliği

İlk hali kare şeklinde bir düzlüğü çevreleyen dört duvardan oluşmaktadır. Kıblenin Kabe’ye doğru çevrilmesi ile birlikte Kuba Mescidi yeniden yapılmıştır. Ön duvar ve ona paralel dizilen yedi sütun üzerinde tavan yapılmıştır.

Rüyada Görülen Kuba Mescidi – Önemi

Kubâ Mescidi’nde namaz kılmayı umreyle eşdeğer gören[2] Peygamber Medine’de bulunduğu zaman cumartesi, bazen de pazartesi günleri ve Ramazan’ın 17. günü Mescid-i Kubâ’ya giderek namaz kılar, burada verilen Kuran-ı Kerim derslerini denetler, kendisine sorulan soruları cevaplandırırdı. Kuran’da sözü edilen, ilk günden takvâ üzerine kurulduğu belirtilen mescidin (et-Tevbe 9/108) Kubâ Mescidi olduğu kabul edilir. Burada kastedilenin Mescid-i Nebevi olduğu da rivayet edilmektedir.

Kubâ Mescidi, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksâ’dan sonra en faziletli mesciddir.

Kubâ Mescidi’nde namaz kılmayı umreyle eşdeğer gören Peygamber Efendimiz,
Medine’de bulunduğu zamanlar Cumartesi, bazen da Pazartesi günleri ve Ramazan’ın 17. günü Mescid-i Kubâ’ya giderek namaz kılar, burada verilen Kur’an-ı Kerim derslerini denetler, kendisine sorulan soruları cevaplandırırdı.

Tevbe Suresi 108. Ayette Kuba Mescidi

Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresinin 108. ayetinde sözü edilen mescidin Kubâ Mescidi olduğu kabul edilir:

“Tâ ilk günden takva üzere tesis edilen mescit içinde namaz kılman elbette daha layıktır. Onun içinde çok temizlenmeyi sevenler vardır. Allah da çokça temizlenenleri sever.” (Tevbe, 108)

Âyet-i Kerimede zikri geçen “temizliği seven erkekler” ifadesi ile Kubâ halkı kastedilmiştir. Çünkü onlar su ile istincayı âdet haline getirmişlerdi (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, ilgili âyetin tefsiri).

Kuba Mescidini ziyaret etmek ve burada namaz kılmak müstehaptır. Burası, Hz. Peygamber (s.a.s)’in, düzenli olarak Cumartesi günleri, zaman zaman da Pazartesi günleri ziyaret etmeyi âdet haline getirdiği bir mesciddi. Oraya bazen binekli olarak bazen yaya gider ve namaz kılardı.

Kuba Mescidi ile İlgili Hadis-i Şerif

Bir hadîs-i şeriflerinde bunu müslümanlara da tavsiye ederek şöyle buyururlar:
“Kim evinde güzelce temizlenip abdest aldıktan sonra başka maksatla değil, sadece namaz kılmak için Kuba Mescidi’ne giderse bir umre yapmış gibi sevap kazanır.”
(Tecrid c.4, s.212

Yorum Bırakın