Rüyada kamçı v.s. şeylerle vurmak

Kişinin rüyada bir başka kişiye kamçı ile  vurması, o kişi hakkında kötü bir söz söylemeye, dövülenden kan aktığı takdirde,  zarar etmesine delâlet eder.

Rüyada kırbaçla vurduğunu görmek, düşmana galip gelmeye veya onların ileri  sürdükleri delilleri iptal etmeye işarettir.

Rüyada diri adamın ölüyü dövdüğünü görmesi, namaz, hac ve zekât gibi dini  meselelerde dirinin dini bakımdan durumunun kuvvetli olmasına delâlet eder. Bu  tâbir, ölünün döven razı ve döven kimseye itaat ve inkiyad ettiği zamandır.

Bir kimsenin rüyada kendisini bir ölünün dövdüğünü görmesi, yapacağı yolculuktan  hayra ermesine delâlet eder.  Bazı kere de rüyada dövmek, dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye delâlet eder.

Denilmiş ki: Rüyada dövmek, duadır. Bundan dolayı rüyada bindiği merkebini  dövdüğünü gören kimse, Rabbine dua edip ve ihtiyaçlarını istedikten sonra, yemek  yemeğe delâlet eder.

Bir âmir rüyada, emri altında bulunan memurlardan birisini dövdüğünü görse, bu  rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaata alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN