54 FARZ

ELLİDÖRT FARZ

1- Allah’ı daima zikretmek.

2- Helal kazanılmış elbise giymek


3- Abdest almak.


4- Beş vakit namaz kılmak.


5- Cünüplükten gusletmek.


6- Rızk için Allah’a tevekkül (itimad) etmek.


7- Helalden yeyip içmek.


8- Allah’ın taksimine kanaat etmek.


9- Tevekkül etmek.


10- Kazaya (yani Allah’ın hükmüne) razı olmak.


11- Nimete karşılık şükretmek.


12- Belaya sabretmek.


13- Günahlara tevbe etmek.


14- İbadetleri ihlas ile yapmak.


15- Şeytanı düşman bilmek.


16- Kur’an-ı delil tanımak.


17- Ölüme hazırlıklı olmak.


18- İyiliği emredip kötülükten alıkoymak.


19- Gıybet etmemek, kötü şeyleri dinlememek.


20- Anaya-babaya iyilik ve itaat etmek.


21- Akrabayı ziyaret etmek.


22- Emanete hıyaret etmemek.


23- Dinin kabul etmiyeceği latifeyi (şakayı) terk etmek.


24- Allah ve Rasulüne itaat etmek.


25- Günahtan kaçınıp Allah’a sığınmak.


26- Allah için sevmek, Allah için buğz etmek.


27- Her şeye ibretle bakmak.


28- Tefekkür etmek. (Cenab-ı Hakk’ın kudretini, azametini ve insanın yaratılışdaki gayeyi düşünmek)


29- İlim öğrenmeye çalışmak


30- Kötü zandan sakınmak


31- İstihza (alay) etmemek


32- Harama bakmamak


33- Daima doğru olmak


34- Esef ve ferahı, yani şımarıklık ve azgınlığı terketmek


35- Sihir yapmamak


36- Ölçü ve terazisini doğru tartmak


37- Allah’ın azabından korkmak


38- Bir günlük nafakası (yiyeceği-içeceği) olmayana sadaka vermek


39- Allah’ın rahmetinden ümid kesmemek


40- Nefsinin kötü arzularına tabi olmamak


41- İçki kullanmamak


42- Allah’a ve mü’minlere su-i zan etmekten sakınmak


43- Zekat vermek ve mali cihatta bulunmak


44- Hayız (adet) zamanlarında ve nifas halinde hanımı ile cinsi mukarenette bulunmamak


45- Bütün günahlardan; kötülüklerden kalbini temiz tutmak


46- Yetimin malını haksız olarak yememek, onlara iyilik etmek


47- Kibirlilik etmemek


48- Livata (erkekle cinsi münasebet) ve zina yapmamak


49- Beş vakit namazı muhafaza etmek


50- Zulm ile halkın malını yememek


51- Allah’a şirk (ortak) koşmamak


52- Riyadan (gösterişten) sakınmak


53- Yalan yere yemin etmemek


54- Verdiği sadakayı başa kakmamak

Paylaşırsak daha çok kişi faydalanır: