Rüyada ölüm görmek

Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü,  ancak defnedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder.  Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek* fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan  sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder.

Bir kişinin rüyada öldüğünü, ölümle beraber ağlaşarak tabut üzerine konup bir kısım  adamların omuzlarında kabristana götürüldüğünü, ancak defnedilmediğini görmesi,  dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye delâlet eder.  Rüyada hiç tanınmayan bir kadının öldüğünü görmek, yağmur yağmamasına, öyle bir  kadının yaşadığını görmek ise, Allahu Teâlâ’nın yağmurla yeryüzünü ihya etmesine  alâmettir.

Rüyada bir ölüyü yediğini görmek, uzun ömre, sevince ve imrenilecek bir hale delâlet  eder.  Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve afiyete  işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölüye yol gösterdiğini gören kimse, ilim ve  hikmete nail olur ve onun vasıtasıyla ehl-i delâletten bir cemaat hidayete erer.  Rüyada bir ölü ile minder üzerinde kucaklaştığını görmek, çok uzun yaşamaya delâlet  eder.

Rüyada bir ölünün yemeğinden yediğini görmek, toprakta gizlenen bir hazineye nail  olmaya delâlet eder.  Ibn-i Sirîn (rh.a.) demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirilerek kendisine sen ölü müsün  diye sorunca, hayır ben diriyim dediğini görmek, o ölünün ahiretteki saadetine ve  güzel haline delâlet eder.

Rüyada bir ölünün ferah ve sevinçli halde kendi evine girdiğini ve kendisine selâm  verdiğini gören kimse selâmete ve sıhhata nail olur.  Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada bir ölünün dirildiğini görmek, salâha ermeye ve  hiç ummadığı yerden mesrur olacağı bir şeyin gelmesine delâlet eder.  Rüyada bir ölünün kendisine Kur’ân-ı Kerim veya fıkıh kitabı gibi bir şey verdiğini  görmek, taat ve hayrata muvaffakiyete delâlet eder. Rüyada ölüye bir şey sattığını  görmek ise, o şeyin pahalanmasına işarettir.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki:  – Rüyada bir ölünün kendisine yıkanmış bir elbise verdiğini görmek, zengin olmağa,  bir ölünün elbisesinden olmayan bir elbise verdiğini, bunu alıp giydiğini ve sonra  çıkarıp ölüye iade eylediğini görmek de, kendi evinden bir kimsenin vefatına delâlet  eder.

Rüyada bir ölünün hasta olduğunu görmek, o ölü kişinin Alla-hu Teâlâ ile arasında  olan şeylerden mesul olduğuna delâlet eder. Rüyada ölünün üzerinde kirli, paslı,  yırtık pırtık elbise görmek de böyle tâbir edilir.  Rüyada ölünün iyi ve güzel bir şeyi kendisine verdiğini görmek, rüya sahibi için iyi bir  rızıktır. Ve hiç ümit etmediği yerden ona bir hayır erişir.

Bir kimsenin rüyada ölüleri çarşı ve pazara taşıdığını görmesi, ticaretinin artmasına,  ihtiyaçlarının karşılanmasına ve menfaata delâlet eder.  Rüyada tanıdığı ve bildiği bir ölünün kendisini öptüğünü görmek, o ölü veya veresesi  tarafından gelecek hayra işarettir.  Rüyada kendisini tanımadığı bir ölünün öptüğünü görmek, tahmin etmediği bir yerden  gelecek hayra delâlet eder.

Rüyada bir kadının ölü olan bir erkekle evlendiğini ve evine gittiğini ve evinin de  erkeğin evine dönüştüğünü görmesi, ömrünün bittiğine ve ecelin geldiğine delâlet  eder.

Bir kimsenin rüyada bir ölüyü dövdüğünü görmesi, yaptığı yolculuktan hayra nail  olmaya ve kaybettiği şeye de erişmeye delâlet eder.  Rüyada zevcesinin öldüğünü ve fakat tekrar dirildiğini görmek, ticaret ve ziraatte  kazanca ve rızıkta genişliğe delâlet eder.

Rüyada bir ölünün cesedini bulduğunu  görmek, beklenmedik yerden erişecek mala işarettir.  Rüyada ölüm görmek, bir şeyden korkan veya üzüntülü bulunan kişi için, hayra  delâlet eder. Hasta kimsenin rüyada öldüğünü görmesi, hastalıktan şifa bulmaya  işarettir.

Rüyada tanınmış bir âlimin öldüğünü görmek; rüya sahibinin delillerinin iptal  edilmesine alâmettir. Çünkü âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Bazı kere de âlimin  ölümü, dinde bid’atm meydana çıkmasına, âbidin ölümü de rüya sahibinin kalbinin ölmesine  delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN