Kategori: Ö Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada öd ağacı görmek

Rüyada öd ağacı görmek, güzel yüzlü, güzel huylu, yumuşak ve tatı  sözlü bir adama delâlet eder.  Rüyada öd ağacını yaktığını ve dumanını kokladığını görmek, bütün insanlar  arasında hayır ve güzellikle anılmaya ve tanınmaya delâlet eder.  …

Rüyada ödünç görmek

Kişinin rüyada kendisine kıymetli bir şeyin ödünç verildiğini görmesi, o  verilen şeyin değerince borca girmeye delâlet eder.  Rüyada kendisinin bir başka kimseye ödünç bir şey verdiğini görmek, menfaate, rızka  ve ele geçecek mala alâmettir. Bazı …

Rüyada öf demek

Kişinin rüyada “Öf dediğini görmesi, ana ve babasına isyana delâlet  eder. Nitekim Allahu Teâlâ “… Onlara öf (bile) deme, onları azarlama” (İsra, 23),  buyurmaktadır.  Yine bir kimsenin rüyada “öf, öf dediğini görmesi, bazı zorluklara ve …

Rüyada öfkeyi yutmak

Öfke insan için felâkettir. Bu sebeple rüyada öfkesini yuttuğunu  görmek: “Öfkelerini yutanlar insanlar (in kusurlarından af ile, geçenlerdir.” (Âl-i  İmran, 134) mealindeki âyet gereğince o kişinin güzel bir şekilde övülmesine  ve herkese hayır ve ihsanda …

Rüyada öğrenmek görmek

Rüyada, Kur an-ı Kerim ve hikmeti, hadis-i şerifi, yazarlık ve sanatı,  okuyarak öğrendiğini görmek, fakirlikten sonra zenginliğe, sapıklıktan sonra hidayete,  darlıktan sonra genişliğe delâlet eder.  Bekâr bir kimsenin rüyada Kur’ân-ı Kerim öğrendiğini görmesi, sâliha bir …

Rüyada ökçe görmek

Rüyada ayakkabı ökçesi görmek, evlat ile tâbir olunur. Ökçe görmek,  insanın din ve dünyaca akıbetine de işarettir. Bir kimsenin rüyada ökçesinin güzel olduğunu görmesi, salih ve güzel amellere, iyi ve  hoş hallere delâlet eder.  Bazı …

Rüyada öksürük görmek

Rüyada öksürük hali görmek, şikayet ve şiddete alâmettir. Çünkü  öksürük insan için bir marazdır.  Bir kimsenin rüyada öksürdüğünü ve sesinin kısıldığını, nefesinin kesildiğini görmesi,  ölümüne delâlet eder.  Çok kere rüyada öksürmek, bir başka adamı şikayet …

Rüyada öksüz görmek

Rüyada bir öksüzün başını okşadığını veya ona bir şey verdiğini görmek,  hayra, ihsan ve şerefe delâlet eder. Öksüzün gözünün yaşını dindirdiğini görmek,  günahların mağfiretine ve yüksek ecre işarettir.

Rüyada öküz görmek

Rüyada öküz görmek, hayır ve berekete, rızkın kolay kazanılmasına, bir  şehrin idarecisine, kavmin reisine delâlet eder. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendi malı olan semiz bir öküz görmek, o  senenin bereket ve ucuzluğuna delâlet …

Rüyada ölçek görmek

Ölçek rüyası, keder, üzüntü veya ondan kurtulmaya, yahut buğday v.s. gibi  ölçekle ölçülen şeylere işarettir. Rüyada ölçek görmek, sırları gizli tutan kimseye de  delâlet eder. Bir kimsenin rüyada kile görmesi, hidayete, ilme, zevceye, rızka, mala, …

Rüyada ölçmek görmek

Kişinin rüyada ekili bir tarlayı ölçtüğünü görmesi, salih ve hayırlı  kimselerin ahvalini araştırmaya delâlet eder. Rüyada bir bağ ölçtüğünü görmek, bir  kadının işini ve ahvalini araştırmaya işarettir.  Rüyada yol ölçtüğünü görmek, ölçtüğü yol nisbetince yolculuk …

Rüyada ölçücü görmek

Kişinin rüyada ölçücüyü görmesi, devlet başkanına delâlet eder. Eğer  ölçücü adalet ve hakkıyla ölçerse, bu rüya, devlet reisinin adil olmasına, eğer eksik  ölçerse sultanın zalim olmasına delâlet eder. Rüyada kendisinin bir şeyi doğru ölçtüğünü ve …

Rüyada ölçülü hareket görmek

Rüyada işlerinde ölçülü hareket ettiğini görmek, bekâr için  istediği bir kadınla evlenmeye veya bir maişete erişmeğe delâlet eder.  Yine rüyada ölçülü ve intizamlı bir şekilde yürüdüğünü görmek, rüya sahibinin Allah  rızası için mütevazi olmasına alâmettir.  …

Rüyada öldürmek – adam öldürmek görmek

Rüyada bir adamı öldürdüğünü görmek, günah ve hataya  delâlet eder. Rüyada kendi nefsini öldürdü ğünü görmek ise, hayra işarettir. Rüyada bir başkası tarafından öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun  olmasına ve çok çok hayra nailiyetine …

Rüyada ölüm görmek

Bir kimsenin rüyada öldüğünü ve insanların omuzlarında götürüldüğünü,  ancak defnedilmediğini görmesi, düşmanlarını kahretmeye delâlet eder.  Rüyada öldükten sonra yaşadığını görmek* fakirlikten sonra zenginliğe, sıkıntıdan  sonra genişliğe, günahlardan sonra da tev-beye delâlet eder. Bir kişinin rüyada …

Rüyada ölüm anını görmek

Rüyada ölüm anını görmek, dinde münakaşaya veya Allah’ın kitabında  şüphe etmeye işarettir. Bazı kere de rüyada ölüm anını görmek, borcu ödemeye,  haklardan istifade etmeye ve hanımları boşamaya alâmettir.  Rüyada bir kimsenin ölüm anını görmesi, misafiri …

Rüyada ölü üzerine ağladığını görmek

Bir kimsenin rüyada ölü üzerine feryat ederek  ağladığını görmesi, vaaz ve nasihata delâlet eder.  Rüyada ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek, halin değişmesine, evin  perişan ve harap olmasına, bir hadis gereğince, çirkin amelleri işlemeye delâlet …

Rüyada ölünün gasli görmek

Rüyada bir ölüyü yıkadığını görmek, rüya sahibinin eliyle bir  fasıkın tevbe edeceğine alâmettir. Rüyada kendisi ölüp nefsini gaslettiğini görmek,  gam ve kederden kurtulmaya, rızkın artmasına ve genişliğe delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisini teneşir üstünde …

Rüyada öpmek – öptüğünü görmek

Rüyada tanıdığı bir ölüyü öptüğünü görmek, o ölünün geride bıraktığı  maldan veya ilmî eserden faydalanmaya delâlet eder.  Rüyada öpmek, ihtiyaçları gidermeye ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.  Rüyada küçük bir çocuğu öptüğünü görmek, o çocuğun …

Rüyada ördek görmek

Bir kimsenin rüyada ördek görmesi, güzel, mal sahibi, şerefli ve iffetli bir  kadına delâlet eder.  Rüyada ördekleri toplu halde otlattığını görmek, şanlı ve büyük kimseler nezdinde  yüksek mevkiye ve onlar eliyle gelecek mala ve menfaata …

Rüyada örs görmek

Bir kimsenin rüyada üzerinde demir dövülen örsü görmesi, işlerindeki sabra  ve sebata delâlet eder. Bazı kere de örs görmek, ayakla basılan ve çiğnenen köprü,  pabuç gibi kendisiyle maksada erişilen şeylere işarettir.  Örs görmek, rızık ve …

Rüyada örtünmek – örtündüğünü görmek

Örtünmek insanlar için bir edep ve iffet alâmetidir. Bu sebeple rüyada  insanın elbise veya herhangi bir şeyle örtündüğünü görmesi, rızık talep etmedeki  sevincine ve onun için hâsıl olacak yüksek makama delâlet eder.  Bazı kere de …

Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir  olunur.  Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara  işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli  …