Rüyada örümcek görmek

Rüyada örümcek görmek, hilekâr, zayıf ve tembel bir kimse ile tâbir  olunur.  Bazı kere de örümcek görmek, dokuyucuya, ibadet ehli ve takva sahibi zatlara  işarettir. Rüyada örümceğin damdan yere düştüğünü görmek, o sene içinde şiddetli  kışa delâlet eder.  Örümcek rüyası, kocasının yatağında yatmak istemeyen kadına da delâlet eder.

Rüyada bir örümceğe rast geldiğini görmek, âbid ve takva sahibi bir kişi ile  arkadaşlığa işarettir.  Rüyada örümceği ve onun dokuduğu ağı görmek, Allahu Teâlânm: “Halbuki evlerin  çürüğü herhalde örümcek yuvasıdır.” (Ankebut, 41) mealindeki âyeti gereğince,  rüya sahibinin zayıflık ve gevşekliğine delâlet eder.

Rüyada evi içinde birçok örümcek ağı görmek, fakirlik ve sıkıntıya, örümcek ağlarını  süpürüp attığını görmek de fakr ü zaruretten kurtulmağa delâlet eder.  Bazı kere de örümcek görmek, sihir yapan kadına işarettir.

BİR CEVAP YAZIN