Rüyada öldürmek – adam öldürmek görmek

Rüyada bir adamı öldürdüğünü görmek, günah ve hataya  delâlet eder. Rüyada kendi nefsini öldürdü ğünü görmek ise, hayra işarettir.

Rüyada bir başkası tarafından öldürüldüğünü görmek, rüya sahibinin ömrünün uzun  olmasına ve çok çok hayra nailiyetine delâlet eder.  Yine rüyada bir kimseyi öldürdüğünü görmek: “Sen bir de adam öldürmüştün de  biz seni o kandan kurtarmıştık.” (Tâhâ, 40) mealindeki âyet gereğince, korku,  şiddet ve kederden kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada kasden ve haksız olarak bir adamı öldürdüğünü görmek, rüya sahibinin  günahkâr olduğuna delâlet eder.

Rüyada, kendisinin boğazlandığını görmek, zulme uğramaya işarettir. Rüyada  kesmeksizin bir adamı öldürdüğünü görmek, öldürülene isabet edecek hayır ve mala  delâlet eder.  Rüyada bir kişiyi öldürdüğünü ikrar ettiğini görmek, rüya sahibine erişecek bir rütbeye  işarettir.

Zira Musa (a.s.): “- Rabbim, hakikat ben onlardan bir cana (kıydım),  öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım.” (Kasas, 35) mealindeki  âyete binaen, Hazret-i Musa bu hali ikrar ettikten sonra rütbeye kavuşmuştur.

Denilmiştir ki: Rüyada kendi çocuğunu öldürdüğünü gören kişi, hiç ummadığı yerden  rızka erişir.  Bir kimsenin rüyada savaş meydanında olduğunu ve cenk ederken öldürüldüğünü  görmesi, kazanç, ticaretine ve sözünün yerine getirilmesine alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN