Rüyada öküz görmek

Rüyada öküz görmek, hayır ve berekete, rızkın kolay kazanılmasına, bir  şehrin idarecisine, kavmin reisine delâlet eder.

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada kendi malı olan semiz bir öküz görmek, o  senenin bereket ve ucuzluğuna delâlet eder.  Rüyada görülen öküz kimin olduğu bilinmiyorsa, o mahal halkının berekete nail  olacağına işarettir.  Rüyada bir ineği sağıp sütünü içtiğini görmek, bekâr için evlenmeye, fakir için rızık ve  mala, hasta için de şifaya delâlet eder.

Rüyada bir öküz üzerine bindiğini görmek, hükümetten hayırlı bir vazife almaya  alâmettir.

Cabirül-Mağribî demiştir ki: Rüyada iş gören bir öküzü kesip etini halka dağıttığını  görmek, o mekânda bulunan meşhur bir zâtın ölüp malının taksim edileceğine delâlet  eder.

Rüyada semiz bir sığır eti satın aldığını görmek, zengin ve şerefli bir kadınla  evlenmeye delâlet eder.  Rüyada öküzün üzerine binip onu kendi evine soktuğunu görmek, hayır ve berekete,  rızkın genişliğine ve geçimin kolaylığına delâlet eder.

Öküz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:

a) Şan,

b) Şöhret,

c) Rızık,

d) Hayır,

e) Memuriyet,

f) Ucuzluk ve bolluk.

Bazı kere de rüyada öküz görmek, ordu ve cemaat sahibi bir zata delâlet eder.  Rüyada öküz eti yediğini gören kişi zengin olur ve ondan üzüntü gider.  Bir kimsenin rüyada beyaz öküz görmesi, hayra nailiyete işarettir. Rüyada bir öküzün  kendisini boynuzladığmı görmek, Allah’ın gazabı ile tâbir olunur. Bazan da rüyada  öküzün boynuzlaması, iki salih evlada delâlet eder.

Hasta, hapis, hizmetçi, sıkıntılı kimselerin rüyada öküz görmeleri, o durumlardan  kurtulmaya delâlet eder.  Rüyada öküzlerin sürü halinde bir şehre girdiklerini görmek, yağma ve şehre girecek  hırsızlara delâlet eder.

Rüyada öküzün birçok boynuzu olduğunu görmek, azlık ve çokluk ciheti ile senelere  işarettir.

Kadının rüyada bir öküze mâlik olduğunu görmesi, kocasının kendisine itaatkâr  olacağına işarettir. O kadın bekâr ise evlenir, kızı varsa kızını evlendirir.  Bazı kere de rüyada öküz görmek, genç ve güzel bir kimseye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN