Rüyada saç görmek

Rüyada saç görmek, mala ve uzun ömre delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada saçının düz ve kıvırcık olduğunu görmesi, şeref ve bahtiyarlığa  işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada başını saçını tıraş ettiğini görmek, dört vech  ile tâbir olunur:

a) Hac,

b) Sefer,.

c) İzzet ve makam,

d) Mertebe

Rüyada kulakta kıl görmek, ilme veya işitilecek bir söze delâlet eder.  Rüyada gür halde saç görmek, mala ve uzun ömre işarettir. Bundan dolayı rüyada  saçlarının uzadığını gören kişinin, ömrü uzun olur.

Rüyada başındaki gür bir saçı başka bir saçla ördüğünü görmek, zengin için malın  artmasına ve ödünç aldığı malla ticarette bulunmasına delâlet eder. Bu rüya, fakir  hakkında borca işarettir.

Bir kadının rüyada saçının uzun olduğunu ve bundan da çok memnun kaldığını  görmesi, kendisi hakkında güzel ve makbuldür. Çünkü saç kadının zinetidir.

Rüyada saç ördüğünü görmek, işleri pürüzsüz yapmaya delâlet eder. Kadınların  rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine âdet edinen bir erkeğin rüyada  saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye işarettir.

Rüyada hac zamanı saçını kestiğini ve kısalttığını görmek, hayır ve emniyete delâlet  eder.

Kederli ve üzüntülü kimsenin rüyada saçını gür görmesi, keder ve üzüntüsünün  artacağına delâlet eder. Sevinçliler için de gür saç sevinçlerinin artmasına delâlet  eder.

Rüyada başının ön tarafındaki saçlarını dağınık ve perişan görmek, zillet ve  perişanlığa delâlet eder.

Rüyada koltuk altının kılının uzun olduğunu görmek, rüya sahibinin istek ve arzusuna  kavuşmasına ve dinin sağlam olmasına delâlet eder.

Rüyada avuç içi ve ayak altı gibi uygun olmayan yerde saç bittiğini görmek, rüya  sahibinin rahatının bozlumasma veya Allah’ın rızası bulunmayan bir işe teşebbüsüne  delâlet eder.

Rüyada bazı kere saçın güzelliği salih amellere, bazı kere de, uzunluğu ve örülü  olması vezinli kafiyeli şiir söylemeye delâlet eder.

Rüyada görülen kaş, kiprik, kol, göğüs ve baldır kılı, erkekler için zinet, kuvvet ve  daimi bir mala delâlet eder.

Bir insanın rüyada saçının hayvan saçı gibi olduğunu görmesi, zahmet ve meşakkat  çekmeye işarettir.

Rüyada evli bir erkeğin vücudunda saç bittiğini görmesi, onun zevcesinin hamile  olduğuna delalet eder.  Kadının rüyada saçının kömür gibi siyah olduğunu görmesi, kocasının malıyla zengin  olmasına işarettir.

Rüyada kendi saçını kestiğini görmek, rütbe ve makamdan düşmeye alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN