Rüyada namaz görmek – namaz kıldığını görmek

Rüyada kıble cihetinde namaz kıldığını görmek, şeriat ve sünnete ittibaya  delâlet eder. Rüyada öğle namazını kıldığını görmek, vaktinin iyi olmasına, muradının  husulüne, rızık ve malının artmasına delâlet eder.

İkindi namazını kıldığını görmek, meşakkat ve zahmetten sonra genişliğe ermeğe ve  muradın husulüne delâlet eder.  Akşam namazını kaldığını görmek, ne arzu ediyorsa hayır ve şer ona nail olmaya  işarettir.  Yatsı namazı, hısım ve akraba ile iyi ve hoş geçinmeye, ferah ve sürura delâlet eder.

Rüyada sabah namazını kıldığını görmek, helal mala, çok rızka, arzu ve muradın  husulüne nailiyete işarettir.  Bir kimsenin rüyada bütün gece namaz kıldığını görmesi, dünya ve ahiret saadetine,  dünya ve ahirette büyük hayra ve güzelliğe erişmeye delâlet eder.

Rüyada Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevî veya Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını  görmek, ecir ve sevabın çok çok fazla olmasına, duanın makbuliyetine, günahların  affına, ilim ve hikmete delâlet eder.

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada namaz kıldığını görmek, yedi türlü tâbir  edilir:

a) Emn ve eman,

b) Sürür ve ferah,

c) İzzet,

d) Mertebe,

e) Sıkıntıdan kurtuluş,

f) Murada eriş,

g) Zafer.

Bir kimsenin rüyada cenaze namazı kıldığını görmesi, duasının kabul olmasına ve  şefaatinin makbuliyetine işarettir.

Rüyada namaz kılıp selâm verdiğini görmek, Peygamberler Peygamberinin eser ve  sünnetine tâbi olmaya ve helal rızka delâlet eder.  Kişinin rüyada üzerinde beyaz bir elbise olduğu halde kıbleden başka yöne doğru  namaz kıldığını ve düzgün bir şekilde Kur’an okuduğunu görmesi, hacca gitmeye  alâmettir.

Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borçlunun borcunu  ödemesine, hastanın şifa bulmasına, sıkıntıdan genişliğe, fakirlikten zenginliğe,  üzüntü ve kederden sevince delâlet eder.  Rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmek, memuriyete, hakkı ve hıfz ve  icraya, nezredileni yerine getirmeye delâlet eder.

Rüyada namaz kılarken sağa sola baktığını görmek, dünyanın  mal ve zinetine rağbet edip, ahiret nimetlerinden yüz çevirmeye delâlet eder.  Rüyada yahudi ve hıristiyanlarm kıblesi cihetine namaz kıldığını görmek, itikadın ve  dinin bozukluğuna ve bid’ata delâlet eder.

Yorum Bırakın