Rüyada nida etmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada nida etmek: “(Sanki) onlar uzak bir  yerden çağırılıyorlar.” (Fussilet, 44) mealindeki âyet-i kerime gereğince, onu duyan  kimse için günaha delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada kendisine bir vadi tarafından nida edildiğini duyması, büyük bir  memuriyete alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN