Rüyada farz namaz kıldığını görmek

Bir kimsenin rüyada farz namaz kıldığını görmesi, velayete veya  reisliğe, Allah’ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmeye, korku ve endişeden  emin olmaya delâlet eder.  Rüyada farz namaz kılmak, sözünde sâdık olmaya ve küstüğü biriyle barışmaya  işarettir.

Rüyada abdestli olarak öğle namazını kıldığını görmek, maksat ve murada ermeye  delâlet eder.

Dünya ve âhirette istediği her hususta kendisine yardım erişir. Zira  rüyada namazı tam olarak edâ etmek, arzu ettiği şeyin tamamlanmasına delâlet eder.

Rüya sahibi eğer zindanda ise halâs bulur ve kendisi bol rızka kavuşur.  Rüyada ikindi namazını edâ ettiğini görmek, insanın kendisi veya bir başkası için  yapacağı yemine delâlet eder. Yine ikindi namazını kıldığını gören kişinin arzu ettiği  şey bazı güçlüklerden sonra meydana gelir ve muradı hâsıl olur.

Buna mukabil ikindi  namazını tamamlayamayan adamın işi çıkmaza girer.  Bir kimsenin rüyada akşam namazı kıldığını görmesi, gönlünde arzu ettiği şeyin  meydana gelmesine delâlet eder ve o kişi muradına erer. Rüyada yatsı namazını  kılmak, amelin tamamlanmasına ve ömrün tükenmesine işarettir. Zira yatsı namazı o  günkü ibadetin son halkasıdır. Artık ondan sonra ölümün kardeşi sayılan uyku başlar.

Rüyada sabah namazı kıldığını görmek, sevinç, sürür ve saadet vesilesidir ve günün  bütün ferahlığının geldiği ilk saatlerdir.

Bir kimsenin rüyada cuma namazı kıldığını görmesi, bütün işlerinin hayır ve selâmetle  neticeleneceğine delâlet eder. Ve o kişi muradına vâsıl olur. Bağ, bahçe gibi yeşillik  yerlerde namaz kıldığını görmek, Yüce Allah’a istiğfar edip yalvarmaya delâlet eder.

Rüyada hayvan üzerinde namaz kıldığını görmek, büyük ve şiddetli bir korkuya  alâmettir. Rüyada dört rekâtlı farz namazını iki rekât kıldığını görmek, sefer ile tâbir  olunur.  Rüyada Ramazan bayramı namazını kıldığını görmek, borcu ödemeye, hastanın şifa  bulmasına, sıkıntı ve üzüntüden kurtulmaya delâlet eder. Çünkü Ramazan bayramı,  oruç borcu bittikten sonra kılınır.

Kişinin rüyada Kurban bayramı namazını kıldığını görmesi, hayır işleri üzerine  olmaya, yapılan vasiyeti tutmaya ve adakları yerine getirmeye delâlet eder. Bazı kere  de rüyada görülen Ramazan ve Kurban bayramı namazları, düşmanla karşılaşmaya  ve açıktan açığa tekbir getirmeye delâlet eder.

Rüyada oturarak namaz kıldığını görmek, acizliğe, korkaklığa ve cüz’i bir rızka kanaat  etmeye işarettir. Bazı kere de bu türlü namaz kılmak, babanın veya hocanın, ya da  üzerinde ilim hakkı bulunan bir kimsenin hastalığı ile korkutulmaya alâmettir.

Rüyada tevbe namazı kıldığını görmek, günah ve hataların affolmasma delâlet eder.  Eğer tevbe namazını bütün halkın kıldığı görülmüşse, bu rüya, yağmur ile tâbir  olunur.  Rüyada “Tahiyyetü’l-Mescid” namazı kıldığını görmek, akraba ve fukaraya sadaka  vermeye delâlet eder.

Rüyada Kabe istikametinde namaz kıldığını görmek, rüya sahibinin sıdk ve  doğruluğuna delâlet eder. Kıbleden başka cihete beyaz bir elbise ile namaz kıldığını  ve Kur’ân-ı Kerim’i hatasız okuduğunu görmek, hacca gitmeye delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN