Rüyada Nuh (a.s.) görmek

Bir kimsenin rüyada Nuh (a.s.)’ı görmesi, uzun ömre ve büyük  sıkıntılara delâlet eder. Çünkü o çok uzun yaşadı ve kavminden çok eza gördü.  Nuh Nebiyi görmek, çok çok şükretmeye de alâmettir. Allahu Teâlâ onu “Çok  şükreden kul” olarak tanıtır.

Denilmiştir ki: Rüyada Nuh Nebiyi gören kimse, bilgili, halim, Allahu Teâlâ’ya itaat  uğrunda çalışan ve düşmanı çok olan birisi olur. Ancak düşmanları üzerine galip gelir  ve büyük bir makama mazhar olur.  Yine rüyada Nuh (a.s.)’ı görmek, kâfir ve müşriklerin helak olmasına, Müslümanların  selâmet ve kurtuluşuna delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada Nuh Nebiyi görmesi, üzüntü, keder, sıkıntıdan kurtulmaya,  yağmurların çok yağmasına ve evlâtlarının kendisine karşı muhalif hareket etmelerine  alâmettir.  Nuh (a.s.)’ı rüyada görmek, insan, hayvan veya kuşların soylarını bilen herkese  alâmettir.

Çünkü Hazret-i Nuh, tufan esnasında onları Allah’ın izniyle gemiye almıştı.  Ve onunla olanlar selâmet Cûdisine vâsıl olmuştu.

Yorum Bırakın