Rüyada fare görmek

Rüyada birçok fare görmek, rızka delâlet eder. Evinde farelerin oynaştığını  görmek, rızkın çokluğuna ve devamlılığına işarettir. Çünkü fareler rızık olan yerde  oynaşır.  Bazı kere de fare görmek, fitneci bir kadına işarettir. Veya bağırıp feryad eden yahudi  ve melun bir kadına, yahut bir hırsıza delâlet eder. Zira fareler de yediklerini hep  çalarak yerler.

Bir kimsenin rüyada fareyi yerinden çıkardığını görmesi, o yerde nimet ve bereketin  az olacağına delâlet eder. Rüyada bir fareye sahip olduğunu görmek, hizmetçi ile  tâbir olunur.

Farenin beyazı gündüze, siyahı geceye delâlet eder.  Rüyada farenin bir yeri deldiğini görmek, ev soyan hırsızlara delâlet eder.

Yine  rüyada farenin kendi elbisesini kestiğini görmek, rüya sahibinin geçmiş ömrünü haber  vermesine işarettir.  Gündüz uykusunda ve gündüz görülen rüyada fareyi sabahtan akşama kadar  durmadan gezinir bir halde görmek, rüya sahibinin ömrünün uzunluğuna alâmettir.

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Tâbir cihetinden farenin dişisi ile erkeği arasında fark  yoktur. Bir kimse kendisinin fare avladığını ve ona mâlik olduğunu görse, içi bozuk bir  kadına delâlet eder.

Zira fare kötü ve fitneci bir kadındır.  Rüyada evinde nice nice farelerin olduğunu görmek, o kimsenin evine kendilerinde  hayır ve bereket olmayan kadınların girmesine işarettir.

Yine bir kişinin kendi  elbisesinde veya yatağında bir fare görmesi, işlerine karışan hayırsız bir kadına  delâlet eder.  Rüyada bir fare öldürdüğünü görmek, kötü ve huysuz bir kadına galip gelmeye  işarettir.

Bir adamın rüyada farelere ok veya taş attığını görmesi, kötü bir kadının  gıybetini yapmaya işarettir veya onunla kötü bir şey hakkında muhabbete delâlet  eder. Rüyada bir fareyi avladığını görmek de, yine bir kadına hile ederek onu  avlamaya işarettir.

One Response

  1. Hanife Ekim 29, 2021 Reply

BİR CEVAP YAZIN