Rüyada ekmek görmek

Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görmesi, geçimin çok iyi ve genişliğine  delâlet eder. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.  Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir.  Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını görmek, ucuzluk ve berekete, dinde sıdk ve  sağlamlığa delâlet eder.  Yine rüyada ekmek görmek, ilmin artmasına, güzel zevceye, tatlı ve hoş geçecek  günlere, mal ve rızkın bolluğuna işarettir.

Rüyada ekmeği yüksek bir yerde görmek, fiatının artacağına, tandırda ekmek  pişirdiğini görmek, makam ve kevkinin yüksekliğine; tandırdan ekmek çıkardığını  görmek, çıkan ekmekler adedince ele geçecek mala delâlet eder.  Rüyada ekmeğin ayaklar altında çiğnendiğini görmek, bolluk ve ucuzluğa delâlet  eder. Beyaz ekmek görmek, hazmı kolay rızka ve geçim hususunda bolluğa işarettir.  Rüyada yufka ekmek görmek, sefere ve güç şeylerin kolaylaşmasına delâlet eder.

Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ile tâbir olunur.  Rüyada görülen ekmek, bal ve şeker gibi tatlı ise, piyasanın pahalılığına işarettir.  Rüyada ekmeği fena bir şeyle yediğini görmek, mumlu bal yemeye işarettir.  Nablusî (rh.a) demiştir ki: Ekmeğin tâbirce en mükemmeli, fırında kızartılmış olanıdır.  Ekmek, ilme, islâmiyete, bazan hayat ve hayatı idame eden mala delâlet eder. Bazı  kere de yufka ekmek, terbiye edici anaya işarettir.  Rüyada pâk ve temiz yapılmış undan halis ekmek görmek, güzel ve hoş geçime,  halis ilme, güzel ve beyaz hanıma işarettir.

Rüyada insanlara ekmek dağıttığını  görmek, talebe için ilimden muhtaç olduğu şeye mâlik olmaya delâlet eder.  Vaiz bir kimsenin rüyada ekmek dağıttığını görmesi, nasihat ve öğütleri ile tâbir  olunur. Ancak, ekmek dağıttığı ve sadaka verdiği kişiler kendisinden üstün olur.  Rüyada bir ölünün kendisine ekmek verdiğini görmek, kendisine hiç ümit etmediği  yerden ve başkasının elinden gelecek mala ve rızka delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada ekmeği bulutların yahut evin veya ağaçlardan birinin üzerinde  görmesi, ekmeğin pahalanmasına işarettir. Diğer yiyecek şeylerin tâbiri de bu  şekildedir.  Rüyada kendisine verilen ekmekleri hemen yiyip bitirdiğini görmek, ecelin yaklaşıp  ömrümün bitmesine alâmettir. Çünkü insan dünyadaki rızkını bitirmeden ölmez.  Rüyada ekmekten sadece bir lokma aldığını görmek, tamahkârlık ile tâbir olunur. Bir  devlet reisinin rüyada pâk ve güzel pişmiş halis ekmek görmesi, onun adalet ve  insafına işarettir.

Rüyada küçük ekmek görmek, kısa ömür ve az rızık ile tâbir edilir.  Kişinin rüyada alnına asılmış yufka ekmeği görmesi, ihtiyacı ve fakirliğidir. Bozulmuş  ve küflenmiş ekmek görmek, sahibine faydası olmayan ve zekâtı verilmeyen mala  delâlet eder.

Denilmiştir ki: Rüyada katıksız ekmek yediğini gören kimse yalnız olarak hasta olur,  tek ve garip olarak da vefat eder. Pişmemiş ekmek şiddetli hastalığa veya sıtmaya  işarettir.  Rüyada ekmeğin kanatlanıp uçtuğunu görmek, kıtlık ve pahalılık ile tâbir olunur.

Hani  derler ya: “Ekmek arslanın ağzında”. Bu sözden maksat, geçimin zorluğunu  anlatmaktadır.  Rüyada yufka ekmek görmek, bazı kere yolculuğa, bazı kere de, güç şeyleri  kolaylaştırmaya alâmettir. Tel kadayıf görmek, ilim ve hidâyet ve kalb safasıdır.

BİR CEVAP YAZIN