Kategori: E Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada ebe görmek

Rüyada genç ve temiz bir ebeyi görmek, hayır ve sürür ile tâbir olunur. Ebeyi  güler yüzlü bir halde görmek, büyük ve hayır sahibi bir zâtın lütuf ve ihsanına  nâiliyete delâlet eder.  Rüyada evine bir ebenin …

Rüyada ebe gümeci görmek

Kişinin rüyada ebegümeci görmesi, eğer hasta ise şifa ve afiyet  bulacağına işarettir. Ebegümeci, hayır ve menfaate de delâlet eder.  Rüyada ebegümeci pişirip yediğini görmek, mide hastalığından halâs olmağa    alâmettir. Bazı kere de bu rüya, ele …

Rüyada ebem kuşağı görmek

İnsan için ebem kuşağı görmek, korkudan emin olmaya işarettir.  Rüyada ebem kuşağının kırmızı olduğunu görmek, o sene içinde kan akmasına  delâlet eder. Ve rüya sahibinin yaralanmasından korkulur.  Rüyada ebem kuşağının yeşil görülmesi, kıtlıktan emin olmaya; …

Rüyada Hz. Ebubekir Efendimizi Görmek

Hazret-i Ebû Bekir efendimizi rüyada görmek, devlet üstüne  devlettir. Çünkü o, bu ümmetin rahmeti, Allah Resulünün en sadık dostu ve mağara  arkadaşı ve Sıddıkların başıdır..  Rüyada Ebu Bekir (r.a)’i görmek, hilâfet ve imamete, akranı arasında …

Rüyada ecnebi görmek

Rüyada yabancı bir kimseyi görmek, yolculuk, hediye, haber ve para ile  tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya sıkıntı ve üzüntüye delâlet eder. Rüyada kendini bir  yabancının işleriyle meşgul olur görmek, eğer ehilse memuriyet ile …

Rüyada eczacı görmek

Bir kimsenin rüyada eczacıyı görmesi, kitap tasnifiyle meşgul bir âlime  işarettir. Eczane görmek de, insanın sıhhat ve afiyetine delâlet eder.  Rüyada bir eczaneye girerek ilâç aldığını görmek, üzüntü ve keder verecek bir işe  delâlet eder. …

Rüyada edebiyat görmek

Bir kimsenin rüyadak edebî bir eseri okuduğunu veya şiir yazdığını  görmesi, ince ruh ve temiz kalbe delâlet eder. Rüyada bir başkasının şiir okuduğunu  görmek, evlilik veya dostuk, ya da sevindirici bir habere delâlet eder.

Rüyada efe görmek

Efeler kahraman ve bahadır olduklarından, rüyada herhangi bir efeyi görmek,  kahramanlıkla tâbir olunur. Bazı kere de bu rüya, insanın kendisine çok güveni  olduğuna işarettir.

Rüyada eğe görmek

İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada elinde bir eğe olduğunu görmek,  müşkül ve zor işlerin kolaylaşmasına delâlet eder. Rüyada eğe ile demir eğelediğini  ve bunda sıkıntı çektiğini görmek, güç işlere ve zarara alâmettir. Rüyada kalın …

Rüyada eğe kemikleri görmek

Kişinin rüyada eğe kemikleri görmesi, ev halkına delâlet eder.  Çünkü ev halkı insanın eğe kemiği mesabesindedir. Rüyada eğe kemiklerinin  çoğaldığını görmek, ev halknın çoğalacağına; noksan görmek de azalacağına delâlet  eder.

Rüyada eğer görmek

Rüyada bir eğere mâlik olduğunu görmek, hanıma ve izdivaca delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada eğerin altına konan keçeyi görmesi: Üzüntü, keder, zahmet ve  meşakkatin gitmesine işarettir.  Rüyada bir eğer örtüsüne mâlik olduğunu görmek, mülk ve …

Rüyada ehli hayvan görmek

Koyun, inek, at gibi ehl-i hayvan görmek, ni’mete, berekete ve  işlerin kolaylığına delâlet eder.  Rüyada kaz görmek mal ve nimet ile tâbir olunur. Rüyada kazın kendisiyle  konuştuğunu görmek, zengin bir kadın ile sefere çıkmaya ve …

Rüyada ehram görmek

Kişinin rüyada ehram görmesi, uzun ömre delâlet eder. Rüyada kendisini  ehramın üzerine çıkmış görmek, mevkiin ve makamın yüksekliğine işarettir.

Rüyada ejderha görmek

Rüyada ejderha görmek, dehşetli ve heybetli bir sultana işarettir. Veya  yakıcı ateşe delâlet eder.  Bir hastanın rüyada ejderha görmesi, ecelin yakın olduğuna alâmettir. Bir kadın  rüyada ejderha doğurduğunu görse, bu rüya, kötürüm, maraz, hastalıklı bir …

Rüyada ekmek görmek

Bir kimsenin rüyada yufka ekmeği görmesi, geçimin çok iyi ve genişliğine  delâlet eder. Ekmeği dürüp yediğini görmek, nimet ve rızka işarettir.  Rüyada bir ekmek bulduğunu görmek, büyüklüğe ve rızkın artmasına işarettir.  Rüyada fakirlere ekmek dağıttığını …

Rüyada ekmekçi görmek

Bir kimsenin rüyada ekmeçiyi görmesi, korkudan emin olmaya ve  geçimin genişliğine işarettir. Bazı kere de ekmekçi rüyası, çocuğa ve sevgiye delâlet  eder.  Rüyada kendisinin ekmekçi olduğunu görmek, büyük mala ve genişliğe delâlet eder.  Yine ekmekçi …

Rüyada ekmek sepeti görmek

Bir kimsenin rüyada ekmek sepeti görmesi, müjde ve beşaret ile  tâbir olunur. Rüyada içinde beyaz üzüm olan sepeti görmek, hatır ve hayâle  gelmeyen yerden ulaşacak rızka delâlet eder. Bazı kere sepet görmek, ciğerde olan  bir …
rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek

Rüyada ekin ekmek ekin ektiğini görmek

Rüyada tarlaya ekin ektiğini görmek, evli kimseler için hanımın  hamileliğine delâlet eder. Bekâr için de evlenmeye işarettir.  Bir kimsenin rüyada bir başka adamın tarlasına ekin ektiğini görmesi, tarla sahibi ile  aralarında çıkacak münakaşaya ve düşmanlığa …

Rüyada ekin biçmek

Bir kimsenin rüyada ekin biçtiğini görmesi, güç ve zor şeyi  kolaylaştırmağa ve çabuk elde edilen rızka işarettir.  Rüyada olgunlaşmış ve kemale ermiş ekini biçtikten sonra çift öküzlerinin önüne  attığını görmek, o ekindeki iyiliğe ve âfetlerden …

Rüyada ekinci görmek

Kişinin rüyada ekinciyi görmesi, iyi ve güzel amel işleyen bir adama delâlet  eder. Ekincinin ektiği şey, bitmiş, yeşermiş ve başak vakti gelmişse, rüyayı görenin  tevbe edeceğine delâlet eder. Ekinci dünya ile tâbir edildiği takdirde, rüyada …

Rüyada ekşili çorba görmek

Rüyada ekşili çorba pişirdiğini ve ondan yediğini görmek, rüya  sahibinin faydalı ve iyilik sever biri olduğuna delâlet eder.  Rüyada koyun eti ile pişmiş çorba görmek, helâl mala ve güzel geçime delâlet eder.  Ve rüya sahibi …

Rüyada el görmek

Bir kimsenin rüyada el görmesi, kuvvet, ihsan, itimad ve istinad ile tâbir olunur. Çünkü el, insanın en çok ihtiyaç duyduğu uzvudur. Rüyada sağ eli görmek, kuvvet, geçim, kazanç, mal ve nimete delâlet eder. Rüyada elinin …

Rüyada elbise görmek

Şunu hemen ifade edelim ki: Rüya esnasında görülen elbisenin tâbiri kendisine mahsus maddelerde anlatıldığı veçhile, rengi ve cinslerinin değişmesiyle değişir ve öyle bir mânâ alır. Meselâ: Rüyada yün elbise giydiğini görmek, zâhidlik ile tâbir olunur. …

Rüyada elbise çırpıcısı görmek

Bir kimsenin rüyada elbise çırpıcısını görmesi, üzüntü ve kederlerin gitmesine ve gönüllerde olan kin ve hased gibi şeylerin zail olmasına alâmettir. Bazı kere de bu rüya, nikâha, oynamaya, türkü söylemeye delâlet eder. Yine elbise çırpıcısını …

Rüyada elbise dolabı görmek

Bir kimsenin rüyada elbise dolabı görmesi, zevceye, binek hayvanına ve rütbeye delâlet eder. Görülen dolap ağaçtan ise, delâlet ettiği şeyin kıymeti daha da artar. Rüyada kumaştan elbise dolabı görmek, güzel konuşmaya, makamın yüksekliğine, azizliğe, halinin …

Rüyada elbise kolu görmek

Kişinin rüyada elbise kolu görmesi, mala ve nimete delâlet eder. Elbise kolunun geniş ve uzun olması, zenginlik ile tâbir olunur. Rüyada yırtık olan elbise kolu, fakirlik ve yoksulluğa delâlet eder. Yine elbise kolunu yırttığını görmek, …

Rüyada elbise (yeşil) görmek

Rüyada görülen yeşil elbiseler dinî bakımdan iyi ve güzeldir. Çünkü yeşil elbiseler cennet ehlinin giysileridir. Rüyada yeşil elbiseler görmek, diriler hakkında din ve kuvvete ve çokça ibadete, ölünün de Yüce Allah indinde halinin güzelliğine delâlet …

Rüyada elbise parçaları görmek

Bir kimsenin rüyada eski elbiseler satın aldığını görmesi, iyi değildir. Zira onları satmak, kendisinden kötü olan şeyi defetmek manasını taşır. Eski elbiseleri almak, fakirliğe, satmak da fakirliğin gitmesine delâlet eder.

Rüyada elçi görmek

Kişinin rüyada elçi görmesi, işinin hileci eline geçeceğine delâlet eder. Bazı kere de elçi görmek, yüksek makama ve şerefe işarettir. Çünkü elçiler sultanların huzuruna çıkarlar.

Rüyada el bağlamak

Rüyada parmaklarını birbirine geçirmek suretiyle el bağladığını görmek, rüya sahibi için hayır değildir. Denilmiştir ki: Parmaklarını birbirine geçirerek el bağladığını gören bir kimse müşkül bir işe başlar. İbn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyasında el bağladığını …

Rüyada eldiven görmek

Bir kimsenin rüyada elinde eldiven olduğunu görmesi, önünde güzel ve mesut günlerin bulunduğuna delâlet eder. Bazı kere de eldiven görmek, yeni yeni kimselerle tanışmaya işarettir. Rüyada elindeki eldivenin tekini kaybettiğini görmek, zevcesi ile aralarında küçük …

Rüyada elek görmek

Rüyada elek görmek, kazanca, çalışmaya ve helâl mala delâlet eder. Ebu Saidü’l-Vaaz demiştir ki: Rüyada elek görmek, elinden helal ve şerif mal gelip geçen bir kimseye delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Elek rüyası …

Rüyada elemek

Rüyada un gibi, ekin gibi bir nesneyi elekten geçirdiğini görmek, üzüntü, keder ve sıkıntılardan kurtulmaya delâlet eder.

Rüyada elma görmek

Bir kimsenin rüyada elma görmesi, evlada ve güzel yüzlü insanlara delâlet eder. Rüyada elma topladığını görmek, medhedilmeye layık, şerefli ve aziz bir zattan gelecek mala işarettir. Rüyada elma ağacı diktiğini görmek, bir yetimi büyütmek ve …