Kategori: Kalplerin Keşfi

AMELLER, MİZAN VE CEHENNEM AZABI

Kardeşim, amellerin tartılması ve amelleri kaydeden defter sayfalarının sağa-sola uçuşması bahislerini hiç bir an hatırından çıkarma. Çünkü; insanlar sorguya çekildikten sonra üç kısma ayrılırlar: 1 — Hiç bir ameli olmayanlar. Cehennemden simsiyah bir boyun çıkarak …

DÜNYA MALININ KÖTÜLÜĞÜNÜ BEYAN

Ulu Allah(C.C.) buyuruyor ki: «- Ey müminler! Sizi mallarınız ve çoluk – çocuğunuz Allah’ı zikretmekten alakoymasın. Bunu yapanlar yok mu? İşte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır.»  MünafıKun Sûre-i celilesi. 9. Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: «- …

MAHLUKAT ARASINDA VERİLECEK HÜKÜM

Sahabilerden Ebû Hureyre ‘den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: «Müflis, kimdir, bilir misiniz?» Biz «Aramızda müflis, parası, pulu ve malı kalmamış kimsedir ya Resulallah diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. …

SUR’A ÜFÜRMEK, ÜRKMEK VE MEZARLARDAN KALKMAK

Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: – Nasıl rahat olayım ki. Sûr sahibi (Hz. İsrafil) boruyu ağzına almış, cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir.» Mukatli’e (r. a.) göre «Sûr» bir boynuzdur. Hz. …

ALLAH’DAN BAŞKASINI DOST EDİNMEK

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: – Zalimlere meyletmeyiniz ki, cehennemi boylamayasınız. Zaten Allah’tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra O’ndan yardım göremezsiniz. (97) Hud Sûre-i Celilesi. 113. Bir tefsir âlimi yukardaki âyet hakkında şunları yazıyor, «Bütün dil …
İmam Gazali Hazretleri - Fakirlerin Fazileti

FAKİRLERİN FAZİLETİ

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: — Bu ümmetin en hayırlısı fakirler ve cennete en önden girecek olanları düşkünlerdir. »Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor kî:« — Benim İki mesleğim vardırr, kim onları severse beni sevmiş olur. onları hor gören …
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kanaatin Fazileti

KANAATİN FAZİLETİ

Bilesin ki fakirin kanaatkârı başkalarının elindekinde gözü olmayan, kimseyi kıskanmayan ve zengin olmayı ihtiras haline getirmemiş, olması lâzımdır bu ancak zaruret miktarı yiyecek, giyecek ve barınak şartları ile yetinmesi, bunların en az ve en ucuzuna …