Kategori: Kalplerin Keşfi

kibrin kötülüğü - imam gazali

Kalplerin Keşfi – Kibrin Kötülüğü

Ulu Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde kibri ve kendini beğenmiş zorbaları kötülemiş, kınamıştır. Nitekim Ulu Allah (c.c) şöyle buyuruyor; “Yeryüzünde, hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın, kendini büyük görenlerin bakışlarını, âyetlerimi idrak edip ibret almaktan alıkoyacağım. …

ŞÜKÜR – İMAM GAZALİ – KALPLERİN KEŞFİ

Bilesin ki ulu Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerimde «Allah’ı zikretmek daha büyüktür. (Ankebût Sûre-i Celîlesi; 45) diye buyurmakla birlikte şükretmeyi Allah’ı zikretmek ile yan yana getirirken Şöyle buyurmuştur : – O halde siz beni zikredin ki, …

İTAATİN FAZİLETİ – KALPLERİN KEŞFİ

İTAATİN FAZİLETİ Bilesin ki. Allah’a ibadet etmek bütün iyiliklerin toplamıdır. Ulu Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’in birçok âyetinde kulları buna teşvik etmiş, insanları nefislerin karanlıklarından çıkarıp Allah’ı tanımanın aydınlığına kavuşsunlar ve Allâh’dan korkanlar için, içinde hiç …
blank

AMELLER, MİZAN VE CEHENNEM AZABI

Kardeşim, amellerin tartılması ve amelleri kaydeden defter sayfalarının sağa-sola uçuşması bahislerini hiç bir an hatırından çıkarma. Çünkü; insanlar sorguya çekildikten sonra üç kısma ayrılırlar: 1 — Hiç bir ameli olmayanlar. Cehennemden simsiyah bir boyun çıkarak …
blank

DÜNYA MALININ KÖTÜLÜĞÜNÜ BEYAN

Ulu Allah(C.C.) buyuruyor ki: «- Ey müminler! Sizi mallarınız ve çoluk – çocuğunuz Allah’ı zikretmekten alakoymasın. Bunu yapanlar yok mu? İşte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır.»  MünafıKun Sûre-i celilesi. 9. Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: «- …
blank

MAHLUKAT ARASINDA VERİLECEK HÜKÜM

Sahabilerden Ebû Hureyre ‘den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: «Müflis, kimdir, bilir misiniz?» Biz «Aramızda müflis, parası, pulu ve malı kalmamış kimsedir ya Resulallah diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. …
blank

SUR’A ÜFÜRMEK, ÜRKMEK VE MEZARLARDAN KALKMAK

Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: – Nasıl rahat olayım ki. Sûr sahibi (Hz. İsrafil) boruyu ağzına almış, cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir.» Mukatli’e (r. a.) göre «Sûr» bir boynuzdur. Hz. …