Kategori: Kalplerin Keşfi

kibrin kötülüğü - imam gazali

Kalplerin Keşfi – Kibrin Kötülüğü

Ulu Allah (c.c) Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli yerlerinde kibri ve kendini beğenmiş zorbaları kötülemiş, kınamıştır. Nitekim Ulu Allah (c.c) şöyle buyuruyor; “Yeryüzünde, hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın, kendini büyük görenlerin bakışlarını, âyetlerimi idrak edip ibret almaktan alıkoyacağım. …

ŞÜKÜR – İMAM GAZALİ – KALPLERİN KEŞFİ

Bilesin ki ulu Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerimde «Allah’ı zikretmek daha büyüktür. (Ankebût Sûre-i Celîlesi; 45) diye buyurmakla birlikte şükretmeyi Allah’ı zikretmek ile yan yana getirirken Şöyle buyurmuştur : – O halde siz beni zikredin ki, …

İTAATİN FAZİLETİ – KALPLERİN KEŞFİ

İTAATİN FAZİLETİ Bilesin ki. Allah’a ibadet etmek bütün iyiliklerin toplamıdır. Ulu Allah (C.C.) Kur’an-ı Kerim’in birçok âyetinde kulları buna teşvik etmiş, insanları nefislerin karanlıklarından çıkarıp Allah’ı tanımanın aydınlığına kavuşsunlar ve Allâh’dan korkanlar için, içinde hiç …

AMELLER, MİZAN VE CEHENNEM AZABI

Kardeşim, amellerin tartılması ve amelleri kaydeden defter sayfalarının sağa-sola uçuşması bahislerini hiç bir an hatırından çıkarma. Çünkü; insanlar sorguya çekildikten sonra üç kısma ayrılırlar: 1 — Hiç bir ameli olmayanlar. Cehennemden simsiyah bir boyun çıkarak …

DÜNYA MALININ KÖTÜLÜĞÜNÜ BEYAN

Ulu Allah(C.C.) buyuruyor ki: «- Ey müminler! Sizi mallarınız ve çoluk – çocuğunuz Allah’ı zikretmekten alakoymasın. Bunu yapanlar yok mu? İşte asıl hüsrana uğrayanlar onlardır.»  MünafıKun Sûre-i celilesi. 9. Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: «- …

MAHLUKAT ARASINDA VERİLECEK HÜKÜM

Sahabilerden Ebû Hureyre ‘den (R.A.) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: «Müflis, kimdir, bilir misiniz?» Biz «Aramızda müflis, parası, pulu ve malı kalmamış kimsedir ya Resulallah diye cevap verdik. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. …

SUR’A ÜFÜRMEK, ÜRKMEK VE MEZARLARDAN KALKMAK

Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: – Nasıl rahat olayım ki. Sûr sahibi (Hz. İsrafil) boruyu ağzına almış, cepheye dönmüş ve kulağını dikmiş, ne zaman üfleme emri geleceğini beklemektedir.» Mukatli’e (r. a.) göre «Sûr» bir boynuzdur. Hz. …

ALLAH’DAN BAŞKASINI DOST EDİNMEK

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: – Zalimlere meyletmeyiniz ki, cehennemi boylamayasınız. Zaten Allah’tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra O’ndan yardım göremezsiniz. (97) Hud Sûre-i Celilesi. 113. Bir tefsir âlimi yukardaki âyet hakkında şunları yazıyor, «Bütün dil …
İmam Gazali Hazretleri - Fakirlerin Fazileti

FAKİRLERİN FAZİLETİ

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: — Bu ümmetin en hayırlısı fakirler ve cennete en önden girecek olanları düşkünlerdir. »Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor kî:« — Benim İki mesleğim vardırr, kim onları severse beni sevmiş olur. onları hor gören …
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kanaatin Fazileti

KANAATİN FAZİLETİ

Bilesin ki fakirin kanaatkârı başkalarının elindekinde gözü olmayan, kimseyi kıskanmayan ve zengin olmayı ihtiras haline getirmemiş, olması lâzımdır bu ancak zaruret miktarı yiyecek, giyecek ve barınak şartları ile yetinmesi, bunların en az ve en ucuzuna …
gökdelen

YİNE DÜNYAYI ZEM HAKKINDA

Ariflerden biri der ki: «Ey insanlar! Amellerinizi düşünerek taşınarak işleyin. Hiç bir zaman Allah korkusunu kalbinizden çıkarmayın. Uzak vadeli emeller ile oyalanarak ölümü unutmayın. Dünyaya sakın bel bağlamayın, çünki o gayet aldatıcı ve gaddardır, üstten …
İmam Gazali Hazretleri - Dünyayı Terketmek Onu Kötülemek

DÜNYAYI TERKETMEK, ONU KÖTÜLEMEK

Dünyayı zem hakkında inen âyetler ve emsâli pek çoktur.Denebilir ki Kur’ân-ı Kerim’in ekserisi dünyayı aşağılamak, onu insanların gözünden düşürmek ve Âhirete yönelmelerini sağlamayı telkin eder. Hattâ peygamberlerin amacı da budur, onlar insanlığa ancak bunun için …
İmam Gazali Hazretleri - Gökler ve Çeşitli Cinsler

GÖKLER VE ÇEŞİTLİ CİNSLER

Rivayete göre Allah’ın (C.C.) ilk yarattığı varlık cevher’dir. Allah cevhere heybet nazarı ile bakınca Allah Korkusu ile eridi ve titredi, arkasından su oldu. Sonra Allah suya rahmet nazarı ile bakınca yarısı dondu. Allah bu donmuş …
İmam Gazali Ölümü Hatırlamak

ÖLÜMÜ HATIRLAMAK

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Dünyevî hazları gözden düşüren ölümü sık sık hatırlayınız.” Hadisi şöyle açıklayabiliriz: ölümü sık sık hatırlayarak dünya hazlarına karşı olan hevesinizi kırınız ki, Allah (C.C)’a yönelesiniz. Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Eğer hayvanlar …
ibadete devam imam gazali

İBADETE DEVAM VE HARAMI TERK ETMEK

İbadetin kelime manası: Allah (C.C)’ın farzlarını yerine getirerek haramlarından kaçınmak ve O’nun koyduğu sınırları aşmamaktır. Mücâhid «Allah (C.C)’in sana verdiği imkânlar ile Âhiret Yurdu’nu ara, dünyadaki payını da unutma» (Kasas Sûre-i Celilesi: 77) mealindeki ayeti …
zekat ve cimrilik kalplerin kesfi imam gazali

ZEKAT VE CİMRİLİK

Yüce Allah (C.C.) buyuruyor ki: «— Allah’ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. …
asiri ihtiras kalplerin kesfi imam gazali

AŞIRI İHTİRAS

Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: “Sizin hesabınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum: Aşırı emeller beslemek ve nefsinizin ezgin ihtiraslarına kapılmak. Çünkü aşırı emeller beslemek. Ahireti unutturur, nefsin doyumsuz ihtiraslarına kapılmak ise insanları haktan saptırır.” Peygamber’imiz …
ana babaya iyilik etmek imam gazali kalplerin kesfi

ANA BABAYA İYİLİK ETMEK

Buhari ile Müslim’in birlikte rivayet ettiğine göre, sahabelerden İbni Mes’ûd (R.A.) şöyle diyor; «Bir gün Peygamber (S.A.S.)´imize Allah (C.C.) katında en sevimli amel hangisidir?» diye sordum; «Vaktinde kılınan namaz» diye cevap buyurdular. «Ondan sonra hangisi …
silai rahim imam gazali kalplerin kesfi

SILA-İ RAHİM VE ANA BABA HAKKI

Allah Teâla. (C.C.) şöyle buyuruyor: “- Ey insanlar! Sizleri bir tek insandan yaratan, o tek insandan erkeği ve dişiyi yaratarak bu çiftten bir çok erkek ve kadınlar üretip yeryüzüne yayan Allah’a karşı gelmekten sakınınız. O’nun …
zina kalplerin kesfi imam gazali hazretleri

ZİNA

Yüce Allah (C.C.) şöyle buyurur: “Kurtuluş’a eren müminler, edep yerlerini (fuhuştan ve diğer haramlardan) korurlar.” (Mü’minûn Sûresi. 5) Yine ulu Allah (C.C.) buyuruyor: “Fuhşun açığına da, gizlisine de yanaşmayınız.” (En’âm Süresi. 151) Burada «açık fuhuş» …
zekat imam gazali kalplerin kesfi

ZEKAT

Ulu Allah (c.c.) şöyle buyuruyor. «Zekâtı veren müminler kurtuluşa ermişlerdir» (Müminun:4) Ebu Hureyre’den (RA) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz şöyle buyuruyor: «Altın ve gümüşü olup da bunların hakkını (miktarı belirtilen, zekâtını) vermeyenler için,  mutlaka kıyamet günü …
dedikodu kalplerin kesfi imam gazali

DEDİKODU, KOĞUCULUK

Bilesin ki, ulu Allah (C.C) Kur’ân-ı Kerimde gıybeti kınamış ve gıybetçiyi ölü eti yiyene benzetmiştir. Ulu Allah (C.C) şöyle buyuruyor: “Birbiriniz hakkında gıybette bulunmayın. İçinizden her hangi biri, ölü bir din kardeşinizin etini yemeyi sever …
namazda husunun beyani imam gazali kalplerin kesfi

NAMAZDA HUŞUNUN BEYANI

Haberde bildirildiğine göre Cebrail (A.S.) bir gün Peygamber (S.A.S.)´imize gelerek der ki: «Yâ Rasûlallah! Gökte taht üzerinde bir melek görmüştüm, çevresinde yetmiş bin melek saf düzeninde durmuş ona hizmet ederlerdi. Onun her nefesinden, ulu Allah …
merhametli olmanin fazileti imam gazali

MERHAMETLİ OLMANIN FAZİLETİ

Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Cennet’e sadece merhametliler girecektir. “Orada bulunan sahabiler: «Yâ Rasûlallah! Biz hepimiz merhametliyiz» derler. Peygamber’imiz. (S.A.S.) onlara şöyle cevap verir; “Sırf nefsini esirgeyen kimse merhametli değildir; merhametli kimse hem kendini ve hem …
emanet ve tevbe kalplerin kesfi imamgazali

EMANET VE TEVBE

Rivayete göre Muhammed İbni Münhedir, şöyle der: «Babamın bana şöyle anlattığını hatırlıyorum: Bir defa Süfyan’üs – Sevrî, Harem-i Şerifi tavaf ederken her adım başında Peygamberimize (S.A.S.) salâtü selâm getiren bir adam görür, der ki: «Behey …
seytanin dusmanligi kalplerin kesfi imam gazali

ŞEYTANIN DÜŞMANLIĞI

Her müminin, âlimleri ve salihleri sevmesi, onlar ile düşüp kalkmayı huy edinmesi,gereken bilgileri onlara sorup edinmesi, nasihatlerini tutması, çirkin davranışlardan kaçınması ve şeytanı düşman bilmesi gerekir. Nitekim ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Şeytan size …
emri bil maruf nehyi anil munker imam gazali

EMR-İ BİL MARUF VE NEHY-İ ANİL MÜNKER

Enes Bin Malik’den rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Benîm üzerime bir kere selât-ü selâm getirenin nefsinden ulu Allah (C.C) beyaz bir bulut yaratır. Allah (C.C) buluta rahmet denizinden su yüklenmesini emreder, o da …
namaz kalplerin kesfi imam gazali

NAMAZI HUZUR VE HUŞU İLE TAMAMLAMAK

Ulu Allah (CC.) buyuruyor ki: — Namazlarında huşu içinde olan mü’minler kurtuluşa ermişlerdir» (45). Bilesin ki, dil âlimleri «huşu» kelimesini «korkmak» ve «çekinmek» gibi kalb eylemlerinden» sayar, bazıları da «sükûnet», «öteye beriye bakmamak» ve «oynamamak» …
emanet kalplerin kesfi imam gazali

EMANET

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: — Biz emaneti göklere, yeryüzüne ve dağlara arzettik. Onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar, ondan ürktüler« (43) Âyet-i kerimedeki «emanet» in mânası, karşılığında sevap yahut ceza tahakkuk eden ibadet ve farzlardır. Kurtubî’ye …
iblis ve azabini beyan imam gazali kalplerin kesfi

İBLİS VE AZABINI BEYAN

 Ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Eğer dönerlerse (Allah’ın emrine uymaktan ve Resul’ünün gösterdiği yoldan yüz çevirirlerse) bilsinler ki, Allah kâfirleri sevmez (onların ne tevbelerini kabul eder ve ne de günahlarını bağışlar)» (40). Nitekim ulu …
Allaha itaat rasulunu sevmek kalplerin kesfi imam gazali

ALLAH’A İTAAT, ONU SEVMEK, RESULÜNÜ SEVMEK

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor: — De ki, «eğer Allah’ı seviyorsanız, bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin» (38). Allah’ın rahmeti üzerinde olsun, bil ki, kulun Allah’ı ve O’nun Resul’ünü sevmesi, onlara boyun eğmekle, onların emrine …
ask kalplerin kesfi imam gazali hazretleri

AŞK

«Sevgi» canlı varlığın, haz veren bir nesneye karşı meyil duymasıdır. Söz konusu meylin pekişip güçlenmesi haline «aşk» denir. Aşk duygusu, aşkın sevgilisine kul olması ve sahip olduğu her şeyi uğrunda feda etmesine yol açacağı bir …
sevgi kalplerin kesfi imam gazali

SEVGİ

Anlatıldığına göre adamın biri çöl ortasında yürürken gözünün önüne çirkin bir yüz dikilir. Adam «sen kimsin» der. Çirkin yüz «ben senin çirkin amellerinim», diye cevap verir. Adama «senden kurtulmanın yolu nedir» diye sorar. Adam «Peygamber’e …
tevbe imam gazali kalplerin kesfi

TEVBE

Tevbe her müslüman erkek ve kadına farzdır. Nitekim ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Ey iman edenler! Dönülmez bir tevbe ile Allah’a yöneliniz» (29). Emir vücup içindir. Yine ulu Allah (C.C.) şöyle buyuruyor: — Allah’ı …
Allahi unutmak fasiklik nifak imam gazali

ALLAH’I UNUTMAK, FASIKLIK VE NİFAK

Kadının biri Hasan el-Basrî’ye (rehimehullahu) gelir, «genç bir kızım vardı, öldü, onu rüyamda görmek istiyorum, onu rüyada görmeni sağlayacak bir dua öğretesin diye sana geldim» der. Hasan el-Basrî (rehimehullahu) da kadının arzusunu yerine getirir. Kadın …
gaflet imam gazali kalplerin kesfi

GAFLET

Gaflet pişmanlığa yol açar. Gaflet nimetin elden gitmesine sebep olur. Gaflet faydalılığı engeller. Gaflet kıskançlığı azdırır. Gaflet kınanmaya ve nedamete sebep olur. Hikâye edilir ki, salihlerden biri rüyasında hocasını görür ve ona «en çok neden …
nefsi yenmek ve seytana karsi koymak imam gazali

NEFSİ YENMEK VE ŞEYTANA KARŞI KOYMAK

Maneviyat | Şehvet Aklı başında olan kimsenin, nefsin azgın arzularını açlıkla sindirmesi gerekir. Çünkü Allah’ın (C.C.) düşmanını (nefsin azgın arzularını) ancak açlık gemleyebilir. Nefsin azgın arzuları, yemek ve içmek şeytanın vasıtalarıdır. Nitekim Peygamberimiz (S.A.S.) şöyle …
sabir ve hastalik imam gazali hazretleri kalplerin kesfi

SABIR VE HASTALIK

Allah’ın azabından kurtulmak, O’nun sevab ve rahmetine nail olarak cennetine girmek isteyenler, nefislerini dünyaya ait azgın arzulara kapılmaktan alıkoymalı, hayatın sıkıntısı ve musibetlerine karşı sabırla katlanmalıdırlar. Nitekim ulu Allah (C.C.) «Allah sabredenleri sever» buyuruyor. (17) …
riyazet ve nefsani şehvet imam gazali hazretleri

RİYAZET VE NEFSANİ ŞEHVET

Şehvet Ulu Allah (C.C.) Hazreti Musa’ya (AS.) bildirdi ki, «Ya Musa! Eğer benim sana sözümün, diline, içinden geçenlerle ruhunun bedenine, görme gücünün gözüne ve işitme gücünün kulağına olan yakınlığından daha yakın olmamı istiyorsan Muhammed’e (A.S.A.) …
yine Allah korkusu imam gazali

YİNE ALLAH KORKUSU

Büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebü’l – Leys es- Semerkandî (rahimehuffahu) şöyle der: Allah’ın yedinci kat semada birtakım melekleri var ki, yaratıldıkları andan beri secdededirler. Böğürleri Allah korkusu ile devamlı titrer haldedir. Kıyamet günü başlarını …