Kategori: Kalplerin Keşfi

gökdelen

YİNE DÜNYAYI ZEM HAKKINDA

Ariflerden biri der ki: «Ey insanlar! Amellerinizi düşünerek taşınarak işleyin. Hiç bir zaman Allah korkusunu kalbinizden çıkarmayın. Uzak vadeli emeller ile oyalanarak ölümü unutmayın. Dünyaya sakın bel bağlamayın, çünki o gayet aldatıcı ve gaddardır, üstten …
İmam Gazali Hazretleri - Dünyayı Terketmek Onu Kötülemek

DÜNYAYI TERKETMEK, ONU KÖTÜLEMEK

Dünyayı zem hakkında inen âyetler ve emsâli pek çoktur.Denebilir ki Kur’ân-ı Kerim’in ekserisi dünyayı aşağılamak, onu insanların gözünden düşürmek ve Âhirete yönelmelerini sağlamayı telkin eder. Hattâ peygamberlerin amacı da budur, onlar insanlığa ancak bunun için …
İmam Gazali Hazretleri - Gökler ve Çeşitli Cinsler

GÖKLER VE ÇEŞİTLİ CİNSLER

Rivayete göre Allah’ın (C.C.) ilk yarattığı varlık cevher’dir. Allah cevhere heybet nazarı ile bakınca Allah Korkusu ile eridi ve titredi, arkasından su oldu. Sonra Allah suya rahmet nazarı ile bakınca yarısı dondu. Allah bu donmuş …
İmam Gazali Ölümü Hatırlamak

ÖLÜMÜ HATIRLAMAK

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Dünyevî hazları gözden düşüren ölümü sık sık hatırlayınız.” Hadisi şöyle açıklayabiliriz: ölümü sık sık hatırlayarak dünya hazlarına karşı olan hevesinizi kırınız ki, Allah (C.C)’a yönelesiniz. Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Eğer hayvanlar …
ibadete devam imam gazali

İBADETE DEVAM VE HARAMI TERK ETMEK

İbadetin kelime manası: Allah (C.C)’ın farzlarını yerine getirerek haramlarından kaçınmak ve O’nun koyduğu sınırları aşmamaktır. Mücâhid «Allah (C.C)’in sana verdiği imkânlar ile Âhiret Yurdu’nu ara, dünyadaki payını da unutma» (Kasas Sûre-i Celilesi: 77) mealindeki ayeti …
zekat ve cimrilik kalplerin kesfi imam gazali

ZEKAT VE CİMRİLİK

Yüce Allah (C.C.) buyuruyor ki: «— Allah’ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. …
asiri ihtiras kalplerin kesfi imam gazali

AŞIRI İHTİRAS

Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: “Sizin hesabınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum: Aşırı emeller beslemek ve nefsinizin ezgin ihtiraslarına kapılmak. Çünkü aşırı emeller beslemek. Ahireti unutturur, nefsin doyumsuz ihtiraslarına kapılmak ise insanları haktan saptırır.” Peygamber’imiz …