Kategori: Kalplerin Keşfi

ALLAH’DAN BAŞKASINI DOST EDİNMEK

Ulu Allah (C.C.) buyuruyor ki: – Zalimlere meyletmeyiniz ki, cehennemi boylamayasınız. Zaten Allah’tan başka yardımcılarınız yoktur. Sonra O’ndan yardım göremezsiniz. (97) Hud Sûre-i Celilesi. 113. Bir tefsir âlimi yukardaki âyet hakkında şunları yazıyor, «Bütün dil …
İmam Gazali Hazretleri - Fakirlerin Fazileti

FAKİRLERİN FAZİLETİ

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: — Bu ümmetin en hayırlısı fakirler ve cennete en önden girecek olanları düşkünlerdir. »Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor kî:« — Benim İki mesleğim vardırr, kim onları severse beni sevmiş olur. onları hor gören …
İmam Gazali - Kalplerin Keşfi - Kanaatin Fazileti

KANAATİN FAZİLETİ

Bilesin ki fakirin kanaatkârı başkalarının elindekinde gözü olmayan, kimseyi kıskanmayan ve zengin olmayı ihtiras haline getirmemiş, olması lâzımdır bu ancak zaruret miktarı yiyecek, giyecek ve barınak şartları ile yetinmesi, bunların en az ve en ucuzuna …
gökdelen

YİNE DÜNYAYI ZEM HAKKINDA

Ariflerden biri der ki: «Ey insanlar! Amellerinizi düşünerek taşınarak işleyin. Hiç bir zaman Allah korkusunu kalbinizden çıkarmayın. Uzak vadeli emeller ile oyalanarak ölümü unutmayın. Dünyaya sakın bel bağlamayın, çünki o gayet aldatıcı ve gaddardır, üstten …
İmam Gazali Hazretleri - Dünyayı Terketmek Onu Kötülemek

DÜNYAYI TERKETMEK, ONU KÖTÜLEMEK

Dünyayı zem hakkında inen âyetler ve emsâli pek çoktur.Denebilir ki Kur’ân-ı Kerim’in ekserisi dünyayı aşağılamak, onu insanların gözünden düşürmek ve Âhirete yönelmelerini sağlamayı telkin eder. Hattâ peygamberlerin amacı da budur, onlar insanlığa ancak bunun için …
İmam Gazali Hazretleri - Gökler ve Çeşitli Cinsler

GÖKLER VE ÇEŞİTLİ CİNSLER

Rivayete göre Allah’ın (C.C.) ilk yarattığı varlık cevher’dir. Allah cevhere heybet nazarı ile bakınca Allah Korkusu ile eridi ve titredi, arkasından su oldu. Sonra Allah suya rahmet nazarı ile bakınca yarısı dondu. Allah bu donmuş …
İmam Gazali Ölümü Hatırlamak

ÖLÜMÜ HATIRLAMAK

Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Dünyevî hazları gözden düşüren ölümü sık sık hatırlayınız.” Hadisi şöyle açıklayabiliriz: ölümü sık sık hatırlayarak dünya hazlarına karşı olan hevesinizi kırınız ki, Allah (C.C)’a yönelesiniz. Peygamber’imiz (S.A.S.) buyuruyor ki: “Eğer hayvanlar …