Kategori: Kalplerin Keşfi

ibadete devam imam gazali

İBADETE DEVAM VE HARAMI TERK ETMEK

İbadetin kelime manası: Allah (C.C)’ın farzlarını yerine getirerek haramlarından kaçınmak ve O’nun koyduğu sınırları aşmamaktır. Mücâhid «Allah (C.C)’in sana verdiği imkânlar ile Âhiret Yurdu’nu ara, dünyadaki payını da unutma» (Kasas Sûre-i Celilesi: 77) mealindeki ayeti …
zekat ve cimrilik kalplerin kesfi imam gazali

ZEKAT VE CİMRİLİK

Yüce Allah (C.C.) buyuruyor ki: «— Allah’ın bol nimetinden verdiklerinde cimrilik edenler, sakın bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar, bilakis bu onların kötülüğünedir. Cimrilik yaptıkları şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. …
asiri ihtiras kalplerin kesfi imam gazali

AŞIRI İHTİRAS

Peygamber’imiz (S.A.S.) şöyle buyuruyor: “Sizin hesabınıza en çok şu iki şeyden korkuyorum: Aşırı emeller beslemek ve nefsinizin ezgin ihtiraslarına kapılmak. Çünkü aşırı emeller beslemek. Ahireti unutturur, nefsin doyumsuz ihtiraslarına kapılmak ise insanları haktan saptırır.” Peygamber’imiz …
ana babaya iyilik etmek imam gazali kalplerin kesfi

ANA BABAYA İYİLİK ETMEK

Buhari ile Müslim’in birlikte rivayet ettiğine göre, sahabelerden İbni Mes’ûd (R.A.) şöyle diyor; «Bir gün Peygamber (S.A.S.)´imize Allah (C.C.) katında en sevimli amel hangisidir?» diye sordum; «Vaktinde kılınan namaz» diye cevap buyurdular. «Ondan sonra hangisi …
silai rahim imam gazali kalplerin kesfi

SILA-İ RAHİM VE ANA BABA HAKKI

Allah Teâla. (C.C.) şöyle buyuruyor: “- Ey insanlar! Sizleri bir tek insandan yaratan, o tek insandan erkeği ve dişiyi yaratarak bu çiftten bir çok erkek ve kadınlar üretip yeryüzüne yayan Allah’a karşı gelmekten sakınınız. O’nun …
zina kalplerin kesfi imam gazali hazretleri

ZİNA

Yüce Allah (C.C.) şöyle buyurur: “Kurtuluş’a eren müminler, edep yerlerini (fuhuştan ve diğer haramlardan) korurlar.” (Mü’minûn Sûresi. 5) Yine ulu Allah (C.C.) buyuruyor: “Fuhşun açığına da, gizlisine de yanaşmayınız.” (En’âm Süresi. 151) Burada «açık fuhuş» …
zekat imam gazali kalplerin kesfi

ZEKAT

Ulu Allah (c.c.) şöyle buyuruyor. «Zekâtı veren müminler kurtuluşa ermişlerdir» (Müminun:4) Ebu Hureyre’den (RA) rivayet edildiğine göre Peygamber’imiz şöyle buyuruyor: «Altın ve gümüşü olup da bunların hakkını (miktarı belirtilen, zekâtını) vermeyenler için,  mutlaka kıyamet günü …