Rüyada mushaf-ı şerif görmek

Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, insanın nail olacağı ilim ve hikmet ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm mübarek huzurunda Mushaf-ı şerifi okuduğunu görmesi, ilme, hikmete, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve yüksek mertebelere delâlet eder. Rüyada bir mushaf satın aldığını görmek, mala, rızka , genişliğe, ilim ve irfana delâlet eder.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, yedi vech ile tâbir olunur:

a) İlim,

b) Hikmet,

c) Miras,

d) Emanet,

e) Helal rızık,

f) Hüküm,

g) Kuvvet…

Alim bir adamın rüyada Mushaf yazdığını görmesi, ticaretinde yapacağı kazanca ve ilminin ziyade olacağına delâlet eder. Rüyada bir devlet reisinin Mushaf-ı Şerifi dili ile yaladığını veya başkasının yaladığını görmesi, onun ölümüne alâmettir. Hakimin rüyada mushafı yaladığını görmesi, rüşvet ile tâbir olunur..

Rüyada halktan bir kimsenin kendisini Mushafın yaprak ve satırlarını yediğini görmesi, Kur’ân okumakla geçimini sağlamaya delâlet eder. Mushaf rüyası, bağa, bahçeye, karı-kocaya, babaya, hocaya ve terbiyeci gibi kendisine itaat edilen kimselere de delâlet eder. Mushaf görmek, doğru bir yemine işarettir.

Rüyada bir yerden mushaf çaldığını ve sakladığını görmek, namazda hırsızlık yapmaya, namazın erkan ve adabına riayet etmeksizin kılmaya delâlet eder. Rüyada bir kimsenin kucağında bir Mushaf olduğunu ve bir tavuk yavrusu gelerek ondaki yazıyı tamamen kaldırdığını görmesi, rüya sahibinin Kuran okuyan bir çocuğunun geleceğine delâlet eder.

Mushaf rüyası şöyle de tâbir edilmiştir:

a) Miras,

b) Emanet,

c) Helal rızık,

d) Kudret ve kuvvet,

e) İzzet,

f) Şeref.

Rüyada Mushafı boynuna astığını görmek, hafız olmaya işarettir ve o kimse Kur’ân’ı ezberler.

BİR CEVAP YAZIN