Rüyada merdiven basamakları görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine alâmettir. Denilmiştir ki: Merdiven salih amellerdir. Birinci basamak namaz, ikinci oruç, üçüncü zekât, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’ân-ı Kerim okumaktır. Rüyada yüksek bir çardağın en yukarısına çıktığını görmek, cennetin en yüksek derecesine vasıl olmaya işarettir.

Yüksek yere çıkmaksızın o çardağın biraz aşağı basamağında durduğunu görmek, ölümünden sonra cennetin yüksek derecelerine erememeye delâlet eder. Rüyada merdiven basamaklarından aşağıya indiğini görmek, yolcu ise seferden dönmeye işarettir. Reis ise vazifeden azledilmeye alâmettir. Bazı kere de rüyada merdiven basamakları görmek, mühlet vermeye, hileye ve derece derece bir şeye yaklaşmaya delâlet eder. Yine merdiven basamakları, yolcunun durak ve konak yerlerine işarettir. Rüyada görülen merdiven basamakları kerpiçten ise, bu rüya güzeldir.

Kiremit ve tuğla gibi şeylerden olursa bunun zıttı ile tâbir edilir. Çamur ve balçıktan olan merdiven ayaklarını görmek, vali ve daha yüksek makamlardaki kimseler için din ile beraber izzet ve kudrete delâlet eder. Tüccar kimsenin böyle bir rüya görmesi, din ile beraber ticarettir.

Rüyada görülen merdivenin ayakları taştan ise kalp katiliğı ile beraber yüksekliğe işarettir. Ağaçtan olursa nifak ve riya ile beraber yine yüksekliğe delâlet eder. Çünkü insan merdiven basamaklarından çıka çıka ta yükseklere varır. Altından merdiven basamakları görmek, devlet, servet ve bolluğa işarettir. Eğer gümüşten olursa her basamağın adedince hizmetçiye delâlet eder.

Bakırdan yahut tunçtan ise dünya metaına delâlet eder. Yine rüyada basamaklardan yukarıya çıkmak, azar azar nail olunacak yükseklik ve cennetteki derecedir. Yavaş yavaş ve temkin ile basamakları çıktığını görmek de cenneetteki dereceye delâlet eder.

Bir kimsenin rüyada sayarak merdivenleri çıktığını görmesi, basamakların sayısı kadar hayat sürmeye işarettir. Beş basamak, beş vakit namaz ile tâbir olunur. Bu sebeple basamaklarda meydana gelen kusur ve noksanlık, namazda meydana gelen noksanlıktır. Rüyada merdiven basamakları üzerinde oturduğunu gömek, nimet, izzet ve devlete delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN