Rüyada melez at görmek

Rüyada melez at görmek, izzet ve şerefe, şan ve şöhrete işarettir. Çünkü melez at büyüklerin bindikleri bir hayvandır. Bazı kere de melez at görmek, yüksek mevkiye, arzu ve emelin gerçekleşmesine, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada melez at binicisini görmesi, melez atın delâlet ettiği şerefli kişi için hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de bu biniciyi görmek, garip haberlere ve bunlara muttali olmyaa delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN