Rüyada Mikail (a.s.) görmek

Rüyada büyük meleklerden Mikail (a. s) görmek, mümin ve muttaki kimseler için dünya ve ahirette müjdelenmeye ve muradına nail olmaya delâlet eder. Rüyada Mikail (a.s)’ın kendisiyle konuştuğunu ve kendisine bir şey verdiğini görmek, nimete, sevince, rahmete erişmeye ve cennete girmeye delâlet eder.

Rüyada Mikail (a.s)’ı görmek, dört vech ile tâbir olunur:

a) Mal ve servet,

b) Şeref,

c) Yüce makam,

d) Cömertlik ve kerem.

Rüyada Mikail (a.s)’ı bir şehirde veya bir köyde görmek, o şehir veya köy halkının bütününün arazisine yağmur yağmasına delâlet eder. Ve o beldede rızık ve yiyecekler bollaşır. Yine o mübarek meleği görmek, rızka, ucuzluğa, bereketlerin inmesine ve rahmetin istenilen şekilde meydana gelmesine, ziraatın büyümesine delâlet eder. Bazı kere de Mikail (a.s)’ı görmek, hazinedara ve bütün insanların ihtiyaçlarına sarfedilecek malın mutasarrıfına delâlet eder.

Yine Mikail (a.s)’ı görmek, tebaasını esirgeyen ve şefkatli bir baba gibi halkına merhamet eden devlet reisine alâmettir. Rüyada Mikail (a.s) ‘ı görmek, bazan da çocuk doğurmaya, kadının hamile kalmasına ve güç şeyleri kolaylaştırmaya delâlet eder. Bir kimsenin rüyada Mikail (a.s)’ın şekline girdiğini görmesi, mala, ucuzluk ve bolluğa, berekete delâlet eder. Ve o kişinin yolu güzel bir yol olur…

BİR CEVAP YAZIN