Kategori: M Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada mabet görmek

Rüyada ulu bir mâbed görmek, kendi dininin mabedi ise hayır ve berekete  delâlet eder.  Yine mabed rüyası, şeref, izzet, sıhhat ve afiyete ve dinde salâha delâlet eder.

Rüyada macun görmek

Kişinin rüyada macun görmesi, hastalıktan şifa bulmaya ve neslinin  çokluğuna işarettir. Ot, çiçek, yemiş ve hububattan çıkarılan yağların tâbiri de  böyledir.  Rüyada bir kimsenin kendisine macun verdiğini görmek, onun vesilesiyle afiyet  bulmaya delâlet eder.

Rüyada mağara görmek

Rüyada mağara görmek, korku ve şiddet halinde bulunan kimse için  emniyet ve korunmaya delâlet eder.  Mağara rüyası, vazife almaya, yüksek kimselerle dostluğa ve sıkıntılardan  kurtulmağa delâlet eder.  Rüyada mağara görmek, beş türlü de tâbir edilir: …

Rüyada mahfe görmek

Bir kimsenin rüyada mahfe görmesi, yolculuğa ve bir yerden diğer bir  mekana nakletmeye işarettir. Bazı kere de mahfe görmek, kadri yüce bir kadın ile  tâbir olunur.

Rüyada mahleb görmek

Rüyada mahleb görmek veya yemek, güzelliği övmeye işarettir. Mahleb  almak, koklamak, ona malik olmak, hayır ve berekete delâlet eder. Mahleb sattığını  görmek iyi değildir. İnsanın güzel şöhretinin zayiine işaret sayılır. (Mahleb, Salebe  benzeyen güzel kokulu …

Rüyada mahmuz görmek

Bir kimsenin rüyada mahmuz görmesi, izzet, şeref ve rütbe ile tâbir  olunur. Rüyada ayağında mahmuz olduğunu görmek, şeref ve şana işarettir.  Mahmuzun zayi olduğunu veya kırıldığını görmek, şan ve şereften noksanlığa delâlet  eder.

Rüyada mahkeme görmek

Rüyada Mahkeme huzurunda hesap verdiğini ve hesabını tas tamam  yaparak kurtulduğunu görmek, bütün sıkıntılardan kurtulmaya, sürür ve feraha delâlet  eder.  Ceza mahkemelerini görmek, üzüntü, sıkıntı ve meşakkata işarettir.

Rüyada mahmıl görmek

Rüyada deve üzerine konan mahmili görmek, ayrılığa ve kadına delâlet  eder.  Yine rüyada, hacıların bindiği mahmili görmek, ferahlık ve sevince, hacca ve müjdeye  delâlet eder.

Rüyada mahya görmek

Rüyada mahya görmek, izzet, ikbâl, hayır ve berekete işarettir. Mahya ile  Lâ ilahe illallah yazıldığını görmek, Al-lahü Teâlâ’yı birlemeye ve zikre delâlet eder.

Rüyada mahzen görmek

Yer altında olan mahzeni rüyada görmek, çocuğuna terbiye veren  anneye delâlet eder. Çünkü çocuğun ana rahmindeki kuvvet ve rızkı, rüya sahibinin  tükeninceye kadar yiyeceği mahzende saklı olan eşyası gibidir.  Bu sebeple rüyada yıkılıp yok olduğunu …

Rüyada makas görmek

Kişinin rüyada makas görmesi, malın ziyadeleşmeşine, rızkın  bollaşmasına ve murada ermeye delâlet eder.  Rüyada makasla saç veya yün kırktığını görmek, çok mala ve o malı biriktirmeye  işarettir. Yine makas görmek, mal taksim eden kimse ile …

Rüyada mal görmek

Rüyada bir yerde gömülü mal, yani hazine görmek, ilme ve menfaata delâlet  eder. Çok çok mala sahip ve malik olduğunu görmek, üzüntü ve keder ile tâbir olunur.  Çünkü mal insanı meşgul eder ve çok kere …

Rüyada manastır görmek

Bir kimsenin rüyada manastır görmesi, güzel ahlaka, uzlete çekilmeye,  yalnızlığa, nefsani ve şehevî arzuları kesmeye delâlet eder.  Hasta kimsenin rüyada manastır görmesi, ölüm ile tâbir olunur. Veya o hasta dünya  zevklerinden mahrum kalır.  Rüyada bir …

Rüyada manda görmek

Kişinin rüyada manda görmesi, bit’at sahibi ve takatinin fevkinde halkın  eziyetine tahammül eden ve hiç kimseden korkusu olmayan heybetli ve şecaatli bir  adama işarettir.  Kadının rüyada manda boynuzu gibi boynuzu olduğunu görmesi velayete nâliyete  işarettir. …

Rüyada mandal görmek

Rüyada mandal görmek, kilit gibi tâbir edilir. Kilit, hazırlık, delil ve  kuvvettir. Rüyada kapıyı arkadan mandal ladığını görmek, zafere, kuvvete ve  emniyete işarettir.

Rüyada mandıra görmek

Rüyada mandıra ve ağıl görmek, ehil kimse için memuriyete delâlet  eder. İçinde koyunların bulunduğu ağıl görmek, rızka, menfaata ve berekete delâlet  eder.

Rüyada mangal görmek

Rüyada bir mangal satın aldığını görmek, ele geçecek mal ile tâbir  olunur. Mangal rüyası, malı muhafaza eden sandık ve kasa gibi şeylere de işarettir.  Rüyada mangalı zayi ettiğini veya kırdığını görmek, zarar ve ziyana delâlet …

Rüyada mangır görmek

Rüyada elinde para tuttuğunu veya birinden para aldığını görmek, ticaret  işleriyle uğraşmaya delâlet eder.  Yolda veya bir yerde gümüş ve altın para bulmak, gümüşün ve altının delâlet ettiği  şey gibidir.

Rüyada mancınık görmek

Rüyada mancınık görmek, iftira etmeye ve uzunca söylenen bir söze  işarettir. Mancınık rüyası, hile, masum ve mazlumlara yardım, kâfirler için de helak ile  tâbir olunur.  Rüyada mancınık taşı görmek, elçiye delâlet eder.  Rüyada mancınık ile …

Rüyada mancınık taşı görmek

Rüyada kuvvetini tecrübe için mancınık taşını kaldırdığını  görmek, şecaatli ve kuvvetli bir kimse ile muaraza etmeye işarettir.  Rüyada bir kadının kendine taş attığını görmek, kadınların hile ve sihirlerine delâlet  eder.  Bir dağın tepesinden taş atıldığını …

Rüyada manifaturacı görmek

Manifaturacı rüyası, insanlar arasında güzel, hoş sanatları ve  çokça iyiliği olan bir kimseye delâlet eder. Rüyada sattığı şey karşılığında para  almak, yapılan amelin riya ile yapıldığına ve bunların sevabını mahvedecek kötü bir  söz söy lemeye …

Rüyada marangoz görmek

Bir kimsenin rüyada marangoz görmesi, halkı terbiye eden adam ile  tâbir olunur. Zira marangoz ağaçları yontar, onlara şekiller verir ve işe yarar hale  getirir.  Yine marangoz rüyası, münafıkları men etmek vacip olan şeylerle onları susturmak  …

Rüyada marsama görmek

Bu bir bitki türüdür. Rüyada bunu görmek, daimi olan bir ferahlık,  sevinç ve devlete delâlet eder. Yine bu rüya, zevce ve çocuklara da işarettir.  Rüyada bu bitkiyi kökü ile beraber görmek, fevkalade güzel ve hayırlıdır.

Rüyada martı görmek

Rüyada martı görmek, servet sahibi, cömert, kerim bir kimseye delâlet  eder. Bazı kere de martı görmek, zengin, güzel ve iffetli bir kadına alâmettir.  Rüyada bekâr bir adamın bir martı tutup evine getirdiğini görmesi, zengin ve …

Rüyada masa görmek

Rüyada üzeri yemeklerle dolu masa görmek, zenginliğe, rızka, sürür ve  feraha delâlet eder. Boş masa görmek, işlerin durgunluğuna ve ihtiyaçlara işarettir.  Üzeri dinî ve ilmî kitaplarla dolu masa görmek, şerefe, izzete, ilme ve hayırla  yadedilmeye …

Rüyada matkap görmek

Bir kimsenin rüyada matkap görmesi, çok hilebaz ve sert konuşan  adama işarettir. Bazı kere de matkap görmek, ihtiyaçları gidermeye ve maksatlara  yardım etmeye alâmettir.  Yine matkap rüyası: Çok yolculuk yapmaya, kuyuları kazmaya ve hayvanların  erkeğine …