Kategori: M Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada mayıs böceği görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada görülen mayıs böceği, gazaplık ve  çoluk çocuğunun nafakasını sıkan kimsedir. Rüyada mayıs böceğinin erkeğini  görmek, şerli hizmetçiye, dişisi de lohusa kadının ölümüne delâlet eder.  Yine mayıs böceği görmek, hayırsız ve inatçı …

Rüyada maymun görmek

Bir kimsenin rüyada Maymun görmesi, kendisinde her türlü ayıp bulunan  bir adama işarettir.  Rüyada maymunun yanından savuşup gittiğini görmek, düşman üzerine galip  gelmeye delâlet eder. Maymun eti yediğini görmek, yeni bir elbiseye işarettir.  Rüyada maymunun …

Rüyada maydanoz görmek

Rüyada maydanoz görmek, her zamanda ve her suretle hayra delâlet  eder.  Sararmış ve solmuş maydanoz görmek, hafif bir hastalık ile tabir olunur.  Pişmiş maydanoz yediğini görmek, sıhhat ve bedenin afiyetine, hasta için şifa  bulmaya delâlet …

Rüyada meclis görmek

Rüyada Allah Teâlâ’nın zikredildiği bir meclis görmek ve o mecliste  bulunmak, af ve mağfirete nailiyete delâlet eder.  Rüyada hafızların toplanıp Kur’ân okudukları bir meclisi görmek ve o mecliste  bulunmak, ilme, fazilete ve fazlaca yüksekliğe delâlet …

Rüyada mecusi görmek

Rüyada ihtiyar bir mecûsi görmek, düşman ile tâbir olunur. Kendisinin  mecûsi olduğunu görmek, büyük bir günaha delâlet eder. Ve o kişi Allah’ın gadabmı  icap ettiren yalan yere yemin etmek suretiyle islamı hor ve hakir tutar, …

Rüyada mecnun – deli haline geldiğini görmek

Rüyada kendisinin mecnun haline geldiğini görmek, izzet ve zenginliğe  ve dünyanın ona yönelmesine delâlet eder.  Delilik rüyası, güzel amel işlemeye de işarettir. Kadının deliliği, o senenin ucuzluk ve  bolluk içinde geçeceğine delâlet eder. Çocuğun deliliği, …

Rüyada Medine-i Münevvere görmek

Rüyada Nebiler Sultanının şehri Medine-i Münevvere’yi  görmek, Medine’ye inmek, din ve dünyaca hayır, bereket ve saadete alâmettir.  Rüyada kendisini Mescid-i Nebevî’nin kapısında veya Hücre-i saadetin kapısında  duruyor görmek, rüya sahibinin tevbe edip af ve mağfirete …

Rüyada medrese görmek

Bir kimsenin rüyada din tahsili yapılan bir medrese görmesi, alim ve  fakihlere ve nizama uymaya delâlet eder.  Bazı kere de medrese görmek, hayır ve berekete ve o medresenin banisine delâlet  eder.  Rüyada medrese görmek, iyiliğe, …

Rüyada Mekke-i Mükerreme görmek

İbn-i Şîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada Mekke’yi  görmek, hacca ve o şehri ziyarete delâlet eder.  Bir kimsenin rüyada Mekke yolunda gittiğini görmesi, hacca gitmeye, hayır ve  hasenata, zühd ve takvaya, din ve dünyaca menfaata işarettir.  …

Rüyada mektep görmek

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada mektep görmek, zelilliğe, horluğa, hakirliğe, dar geçime, ailenin nafakasının azlığına ve korkuya delâlet eder. Bazı kere de rüyada mektep görmek, yüksek bir makama delâlet eder. Mektep rüyası, çocuklara ve okumaya …

Rüyada melek görmek

Bir kimsenin rüyada meleklerle beraber uçtuğunu veya meleklerle beraber gökte olduğunu görmesi, şehidliğe nailiyete ve Yüce Allah’ın inayetiyle kurtuluşa delâlet eder. Rüyada meleklerin gökten yere indiklerini görmek, bâtıl ina-nışlı kimselerin zelil ve hakir olmalarına, Hak …

Rüyada mektup görmek

Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir ki: Rüyada mektup görmek, altı vech ile tâbir olunur: a) Velayet, b) Hüccet (yani delil), c) Kuvvet, d) Menfaat, f) Hikmet, g) Riyaset… Rüyada kendisine bir mektup verildiğini görmek, her türlü …

Rüyada melez at görmek

Rüyada melez at görmek, izzet ve şerefe, şan ve şöhrete işarettir. Çünkü melez at büyüklerin bindikleri bir hayvandır. Bazı kere de melez at görmek, yüksek mevkiye, arzu ve emelin gerçekleşmesine, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî …

Rüyada meme görmek

Bir kimsenin rüyada iki memesinde süt olduğunu görmesi, zenginliğe, uzun ömre ve ihtiyaçtan berî olmaya delâlet eder. Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada meme görmek, beş vech ile tâbir olunur: a) Küçük evlât, b) Kız …

Rüyada mendil görmek

Bir kimsenin rüyada mendil görmesi, arkadaşa, dost ve ahbaba, zevceye veya hizmetçiye delâlet eder. Rüyada görülen mendil süslü püslü ise, o takdirde büyük fazilete ve ince, derin mânâlara işarettir. İnsan için mendil bir ihtiyaçtır. Onunla …

Rüyada mendilci görmek

Bir kimsenin rüyada mendilciyi görmesi, alim ve elçi söz ileten adama işarettir. Yine mendilci görmek, ambarlara ve ihtiyaç zamanı için saklanan şeylere vakıf olan bir kimseye delâlet eder.

Rüyada menekşe görmek

Kişinin rüyada menekşe görmesi, emsali arasında güzel ve üstün ahlaklı bir hizmetçi ile tabir olunur. Rüyada menekşe çiçeğini yerden kaldırdığını görmek, yine güzel bir hizmetçiye delâlet eder. Bir hanımın rüyada bahçeden menekşe toplayıp kocasına verdiğini …

Rüyada meni görmek

Nablusî (rh.a) demiştir ki: Rüyada meni görmek, devamlı olan nakit maldır, azı da çoğu da artıcıdır. Bir kimsenin kendisinden akıcı bir nutfenin çıktığını görmesi, onun için meydana çıkacak mal ile tâbir olunur.

Rüyada mensur çiçeği görmek

Bir kimsenin rüyada renkleriyle beraber mensur çiçeği görmesi, küçük yaşta ölecek çocuğa veya devamı olmayan bir ferahlığa delâlet eder. Yine rüyada görülen mensur çiçeği, ilim, hikmet, garip, mensur ve ince manalı sözlere de işarettir. Bazı …

Rüyada mercan görmek

Bir kimsenin rüyada mercan görmesi, çok mala, güzel, beyaz ye mesture bir hizmetçiye delâlet eder. Bazı kere de mercan ve boncuk bağı görmek, Allah Teâlâ’nın yasak ettiği şeye işarettir. Kirmani demiştir ki: Rüyada mercan görmek, …

Rüyada mercimek görmek

Rüyada mercimek görmek, helal mal ile tâbir olunur. Bazı kere de mercimek görmek, yolculuğa çıkan bir kimsenin arkaya bıraktığı rızka delâlet eder. Tabircilerden bazıları, rüyada mercimek görmek, keder, üzüntü ve sıkıntı demişlerdir. Cabirü’l Mağribî demiştir …

Rüyada merdiven görmek

Bir kimsenin rüyada merdiven görmesi, işlerde selamete, iyilikle emretmeye, kötülüklerden de men etmeye alâmettir. Rüyada merdiven üstüne çıktığını görmek, rif at ve izzete, kuvvet ve kudrete ve dinde salâha delâlet eder. Cafer-i Sâdık hazretleri demiştir …

Rüyada merdiven basamakları görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada merdiven basamaklarını görmek, yücelmenin sebeplerine, dünya ve ahirete yönelmenin vesilelerine alâmettir. Denilmiştir ki: Merdiven salih amellerdir. Birinci basamak namaz, ikinci oruç, üçüncü zekât, dördüncü sadaka, beşinci hac, altıncı cihad, yedinci Kur’ân-ı …

Rüyada merih yıldızı görmek

Rüyada merih yıldızını görmek, korku, üzüntü, keder, şer ve kan dökülmesine delâlet eder. Rüyada Merinin yukarıdan aşağıya indiğini, uğursuz veya yanar halde bulunduğunu görmek, yangın felâketine, zulme, kapalı şeylerin açılmasına ve evlerin yıkılmasına delâlet eder. …

Rüyada merkür görmek

Rüyada merkürü veya onunla şakalaştığmı görmek, devlet büyüklerinden birisiyle karşılaşmaya delâlet eder. Bazı kere de merkür görmek, rüya sahibinin bir taraftan diğer bir tarafa nakletmesine işarettir. Bazan da üzüntü, keder ve sava-. şa delâlet eder. …

Rüyada merkep görmek

Rüyada merkep görmek veya ona binmek, baht ve yüce mertebe ile tâbir edilir. O merkepte görülen iyi ve kötü her şey rüya sahibinin bahtı ile tâbir olunur. Rüyada kendi malı olan merkebi görmek, hayır kapılarının …

Rüyada mermerci görmek

Bir kimsenin rüyada mermerciyi görmesi, beyaz ve kırmızı hasır veya kumaş dokuyucuya yahut da yorgancıya işarettir. Bâzı kere de mermerciyi görmek, şeref, izzet, yücelik, dostluk ve muhabbete delâlet eder.

Rüyada mermer görmek

Rüyada mermer taşı görmek, dört vech ile tâbir olunur: a) İzzet, b) Yükseklik, c) Mal, d) İyi geçinen karı koca… Bir kimsenin rüyada nezdinde mermerden bir şey olduğunu görmesi, fakirlikten sonra zenginliğe, bekâr ise, evliliğe …

Rüyada mescit görmek

Mescitler Allah’ın evleridir. Mescitlerde Allah Teâlâ’ya ibadet yapılır. Bu sebeple rüyada mescid gömek, hayır, bereket, ilim, hikmet, izzet ve şerefe delâlet eder. Mescid rüyası, âlimlere de işarettir. Rüyada mescidin kapılarını görmek, erkek âlimlere ve hafızlara …

Rüyada Mescid-i Aksa görmek

Bir kimsenin rüyada Mescid-i Aksa’da namaz kıldığını görmesi, büyük bir mirasa nail olmaya delâlet eder. Veya kendisi iyilik ve ihsan sahibi biri olur. Rüyada Mescid-i Aksa’da kıbleden başka tarafa namaz kıldığını görmek, hacca git meye …

Rüyada mest görmek

Abdest için ayağa giyilen mesti rüyada görmek, bekâr için saliha bir kadınla evlenmeye delâlet eder. Mest rüyası, hizmetçiye, mala ve kötü şeylerden korunmaya delâlet eder. Rüyada ayağına iki mest giydiğini görmek, denizde veya bir binek …

Rüyada meşaleci görmek

Kir kimsenin rüyada meş’aleci görmesi, halkın kendisiyle hidayete erişecekleri adama delâlet eder. Rüyada meş’aleciyi görmek, hayra, ilme, fazilete ve nasibi az olmakla beraber kendisine söz ve işinde insanların müracaat ettiği bir zâta delâlet eder.