Rüyada mum görmek

Kişinin rüyada mum görmesi, sultana veya şanı yüce ve cömert bir çocuğa işarettir. Rüyada mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mal ve rızka delâlet eder.

Ibn-i Sîrîn hazretleri demiştir ki: Rüyada mum görmek, izzet ve devlete delâlet eder.

Rüyada evinde mum yandığını görmek, nimet ve devlete, izzet ve şerefe işarettir. Evi içinde bir mum yandığını, bunun nuru ile her tarafın ziyadar olduğunu görmek, o sene içinde büyük bir nimetin husulüne, ticarette kâr ve kazanca delâlet eder.

Rüyada yanmakta olan mumu birinin elinden aldığını gören, o zatın yüzünden izzet ve devlete erer. Kirmani demiştir ki: Rüyada elinde yanmakta olan mumun söndüğünü görmek, rüy asahibinin zevcesinin vefatına işarettir.

Cafer-i Sâdık (r.a) demiştir ki: Rüyada mum görmek, sekiz vech ile tâbir olunur:

a) Melik,

b) Hakim,

c) Evlat,

d) Düğün,

e) Riyaset,

f) Ferah ve sürür,

g) Servet,

h) İlim,

ı) Rahat maişet,

i) Zevce,

j) Hizmetçi

Rüyada elinde veya evinde yanmakta olan bir mum görmek, hanımı hamile kişi için erkek bir evlada, bekar için de evlenmeye delâlet eder. Rüyada bir memlekette birçok mumların yandığını ve etrafa ziyalar saçtığını görmek, devlet reisinin adaletine, hakimlerin insafına, yüksek makam sahiplerinin de hayırhahlığma delâlet eder.

Rüyada bir mescid veya medresede nice mumların yandığını görmek, o mahal halkının hemen hepsinin taat ve ibadet ehli olduklarına delâlet eder. Bekâr kişinin rüyada mum görmesi, evliliğe veya hizmetçiye işarettir. Bazı kere de mum rüyası, manevi yüksekliğe, salih kimseye delâlet eder.

Yorum Bırakın