Kategori: M Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada muhafız görmek

Bir kimsenin rüyada muhafız görmesi, emniyet, selamet ve namaza delâlet eder. Yine muhafız görmek, şeytan ve onun avanesinden korunmak ve kaçınmak için verilen gizli sadakaya delâlet eder. Bazı kere de rüyada muhafız görmek, köpeklere işarettir. …

Rüyada Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.v.) görmek

Kitabımızın başında da ifade ettiğimiz gibi Resûl-i Ekrem efendimiz: “- Her kim beni rüyasında görürse o, uyanık bir halde de beni görecektir. Çünkü şeytan bana temessül edemez.” buyurmuşlardır. Yine bunun benzeri birkaç hadis-i şerif daha …

Rüyada muhtaçlara yardım ettiğini görmek

Bir kimsenin rüyada muhtaçlara iyilikte bulunduğunu ve yardım ettiğini görmesi, düşmanını kahretmeye ve Yüce Allah’ın gadabını söndürmeye delâlet eder. Çünkü, gizlice verilen sadaka Cenâb-ı Kibriyanm gadabma söndürür. Yani Allah Teâlâ iyilik yapan kuluna gadap etmez, …

Rüyada mum görmek

Kişinin rüyada mum görmesi, sultana veya şanı yüce ve cömert bir çocuğa işarettir. Rüyada mumun eriyerek birikmesinden dolayı şamdanın çukur yerini görmek, meşakkat ve mihnetten sonra kavuşulacak helal mal ve rızka delâlet eder. Ibn-i Sîrîn …

Rüyada mum yapan görmek

Rüyada mum satan veya imal eden kimseyi görmek, ferahlık ve sevinci alâmettir. Hasta kişinin mumcuyu görmesi ölüme işarettir. Yine rüyada mumcuyu görmek, ilme, hidâyete, genişlik ve feraha delâlet eder. Bazan da hastalığa, malın noksanlaşmasma, bereketin …

Rüyada Musa (a.s.) görmek

Rüyada Musa (a.s)’ı görmek, hakkın batıla üstün gelmesine, sapık ve zalimlerin kahrına delâlet eder. Bir kişi rüyada Musa (a.s)’ı görse, Yüce Rahman o kişi vasıtasıyla zalim ve kibirli adamı helak eder ve ondan sonra o …

Rüyada musalla taşı görmek

Rüyada Musalla taşı görmek, ölümü hatırlamaya, tevbe ve istiğfara, üzüntü ve kederden kurtulmaya delâlet eder. Yine rüyada bayram namazı kılman yeri görmek, ferahlığa, sevince, üzüntü ve kederin zail olmasına, maişetin genişliğine, hastaların şifa bulmasına delâlet …

Rüyada mushaf-ı şerif görmek

Rüyada Mushaf-ı Şerif görmek, insanın nail olacağı ilim ve hikmet ile tâbir olunur. Bir kimsenin rüyada Peygamber-i Zîşanm mübarek huzurunda Mushaf-ı şerifi okuduğunu görmesi, ilme, hikmete, Kur’ân-ı Kerimi ezberlemeye ve yüksek mertebelere delâlet eder. Rüyada …

Rüyada musluk görmek

Rüyada şırıl şırıl su akan bir musluk görmek, ferah ve zenginliğe, menfaata, kapalı musluk görmek, üzüntü ve malî sıkıntıya delâlet eder.

Rüyada muttali ve vakıf olmak

Bir kimsenin rüyada kendisi için gizli olan bir şeye muttali olduğunu görmesi, gizli bir ilme veya büyük bir sanata delâlet eder. Yine rüyada gizli olan şeye muttali olduğunu görmek, Allah Teâlâ’nın sırlarından olan hazine ve …

Rüyada muz görmek

Muz, meyveler içinde en güzellerinden biridir. Rüyada muz görmek, hayra, ilme, kitaba, ülfet ve muhabbete delâlet eder. Muz rüyası şöyle de tâbir edilmiştir: a) Mal, b) Dinde salâh, c) Güzel kadın, d) Hayır, e) Menfaat …

Rüyada mücellit görmek

Rüyada mücellit görmek, sırları keşfetmeye ve dostluğu muhafazaya, bazı kere de ölü yıkayıcı ve kefenleyiciye veya teraziye delâlet eder. Mücellit, sırları saklamaya, emanetleri muhafazaya ve sanatın inceliklerine delâlet eder.

Rüyada müezzin görmek

Bir kimsenin rüyada müezzin görmesi, hayra davet ediciye delâlet eder. Çünkü müezzin insanları hayra ve kurtuluşa çağırır. Bazı kere de müezzin, nikâh memuruna, melikin elçisine, perdedarına veya hapse çağına bir kimseye alâmettir. Kişinin rüyada ezan …

Rüyada mühendis görmek

Kişinin rüyada mühendis görmesi, mamur bir şeyin harap olmasına, haram olan bir yerin de mamur olmasına, bazı kere de fitne ve şerre delâlet eder. Rüyada mühendis olduğunu görmek, uzun ömre ve devamlı işlere işarettir. Çünkü …

Rüyada mühür görmek

Rüyada elinde bir mühür olduğunu görmek, korkudan ve şiddetten emin olmaya, devlet hizmetine girmeye, gelecek hayırlı habere ve bekâr için evlenmeye delâlet eder. Rüyada elindeki mühürle bir şeyi mühürlediğini görmek, rızka, mala ve menfaata işarettir.

Rüyada mühür ve yüzük görmek

Zevcesi hamile olan bir kişinin rüyada altın mühür görmesi, doğacak çocuğun erkek olmasına alâmettir. Elinde demirden bir mühür olduğunu görmek, zorluk ve meşakkatten sonra hayra nailiyete delâlet eder. Devlet reisinin rüyada eline Süleyman (a.s)’ın mührünü …

Rüyada mühürlemek görmek

Nablusî demiştir ki: Rüyada mühürle, kulakları, gözleri, ağızları yahut kalbleri mühürlemek, Allah Teâlâ’nın ona gazab etmesine alâmettir. Bir kimsenin rüyada elindeki mühürle, mal yahut mahsul üzerine mühür vurduğunu veya nişan ettiğini görmesi, velayet ve memuriyete …

Rüyada mülakat görmek

Rüyada büyük meleklerden biriyle mülakat yaptığını görmek, sıkıntı, meşakkat ve zorluktan sonra genişliğe, fakirlikten sonra zenginliğe ve ulvi mertebeye delâlet eder.

Rüyada müneccim görmek

Rüyada müneccimlerden bir kimseyi görmek, ulu kişilerle sohbet etmeye, onların sır ve ahvallerine vâkıf olmaya delâlet eder. Rüyada müneccim görmek, bekâr için evlenmeye, hastanın ölümüne, mukim olan kimsenin de yolculuğuna delâlet eder. Bazı kere de …

Rüyada mürekkep görmek

Kişinin rüyada mürekkep görmesi, imdad, şeref ve iyilikle yükselmeye alâmettir. Rüyada hokka içinde mürekkep dolu olduğunu görmek, faydalı ve âlim bir zevceye alâmettir. Bazı kere de mürekkep, maişet için say ve gayrete, muradın husulüne ve …

Rüyada mürekkepçi görmek

Kişinin rüyada mürekkepçiyi görmesi, yüksekliğe, rütbeye, ihtiyaçları defetmeye, ilme, fazilete, hayır ve berekete delâlet eder. Bazan da mürekkepçiyi görmek, mihnet, zahmet, meşakkat ve yürek sıkıntısına alâmettir.

Rüyada müslüman olmak

 Bir kimsenin rüyada müslüman olması, dinde sıdk ve doğruluğa, itikadın güzelliğine ve hayra delâlet eder. Kafir kimsenin rüyada müslüman olduğunu ve kıbleye karşı namaz kıldığını ve Allah Teâlâ’ya şükrettiğini görmesi, onun hidâyete ermesine ve küfür …

Rüyada müşteri yıldızı görmek

Kişinin rüyada müşteri yıldızını görmesi, devlet reisinin hazinedarına ve yardımcısına alâmettir. Rüyada müşteri yıldızının ay ile birlikte görülmesi, alım-satım işlerine, rızka ve şanın yüceliğine işarettir. Rüyada aşağı doğru inen müşteri yıldızı, ay ile beraber olursa, …

Rüyada Müzdelife görmek

Rüyada Müzdelife’de olduğunu görmek, ibâdet ve taatinden dolayı övülmeye ve güzel şöhrete nailiyete işarettir. Bir kimsenin rüyada ve hac mevsiminde kendisini Müzdelife’de görmesi, hacca gitmeye delâlet eder.

Rüyada müze görmek

Rüyada müze görmek, tarihi ve antika eserlere meraka işarettir. Kur’ân-ı Kerim ve Hüsn-ü Hat müzesini görmek veya o müzedeki eserleri görmek, ilme, sürura, münevî rızka ve hayıra delâlet eder. Müzede meşhur hattatlara ait bir Besmele …