Rüyada mezbaha görmek

Mezbaha rüyası hayıra alâmet değildir. Zira orası ölüm vadilerini andırır. Ölüm, yüzülmek, kan dökülmek gibi korkunç şeyler hep mezbahada vuku bulur. Rüyada mezbaha görmek, zalim ve zina yapan kimselerin evlerine delâlet eder.

Bazı kere de ihtiyaçları görmeye ve sevince işarettir. Hasta kişinin rüyada mezbahaya girdiğini görmesi, onun ölümüne ve malının vereselerine taksim edileceğine delâlet eder. Rüyada sağlam kimseye mezbahadaki kan ve pisliklerin bulaştığını görmek, onun keder, üzüntü ve sıkıntıya uğrayacağına delâlet eder. Yine mezbaha rüyası, zulüm, işkence ve hapishane ile tâbir olunur…

BİR CEVAP YAZIN