Rüyada kaçmak kaçtığını görmek

Rüyada ilim ve irfan sahibi birinin kaçması, yüksek bir memuriyete  delâlet eder. Yine rüyada korktuğu bir düşmandan kaçtığını görmek, korkudan emin  olmaya ve düşmana galip gelmeye delâlet eder.

Rüyada herhangi bir şeyden firar etmek: “O halde (Resulüm de ki): Hepiniz Allah’a  kaçın. Hakikat ben sizi O’n(un azabından açıkça korkutan (bir Peygamber)im.”  (Zariyât, 50) meha-lindeki âyet gereğince, Allahu Teâlâ’ya dönmeye ve ilticaya  delâlet eder.

BİR CEVAP YAZIN