Rüyada cemaat görmek

Rüyada insanların bir yere toplandığını görmek, Allah’ın rahmetine  delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat  görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir.

Rüyada ölen  birinin cemaat arasında gömüldüğünü görmek, o ölünün mağfiret edilip Cenâb-ı  Hakk’ın rahmetine mazhar olduğuna delâlet eder. Yine cemaat, selâmet ve kolaylığa,  işlerin düzgünlüğüne ve insanlarla iyi geçinmeye alâmettir.

BİR CEVAP YAZIN