Kategori: C Harfi ile Başlayan Rüyalar

Rüyada cam görmek

Cam çabuk kırılan bir nesne olduğundan, rüyada Cam görmek, az veya çok  olsun, geçici bir üzüntüye delâlet eder.  Rüyada cam görmek, gizli kapalı olan sırların aşikâre olarak meydan bulacağına  işarettir. Çünkü cam bir şeyi örtüp …
Rüyada cami görmek

Rüyada cami görmek

Rüyada cami görmek ile ilgili İmam Nablusi, Hz.Cafer, İbn-i Sirin, Cabirü’l-Mağribî gibi rüya tabiri yapan kişilerin yorumlarını okuyabilirsiniz. Rüyada cami görmek ile ilgili rüya tabirleri Kişinin rüyada cami görmesi, hayır ve bereket ile tâbir olunur. …

Rüyada cambaz görmek

Bir kimsenin rüyada koyun cambazı görmesi, halkın şereflilerini  dünyasına tercih eden ve işleri eline alan adama delâlet eder. Câriye (Hizmetçi)  satan cambazı görmek, haber sahibi kimseye alâmettir. Hayvan satan cambazı  görmek, bazı kere de, kara …

Rüyada canavar görmek

Kişinin rüyada yırtıcı canavar görmesi, asaleti bozuk biriyle cenk  etmesine ve hileye işarettir. Bazı kere de canavar görmek, mal çokluğu ile kuvvetli ve  galip bir insanı görmek ile tâbir olunur.  Rüyada bir canavarın elini ısırdığını …

Rüyada can sıkıntısı görmek

Bir kimsenin rüyada gönlünü daralmış görmesi, pişmanlık ve  istiğfar ile tâbir olunur. Yine rüyada canının ve gönlünün sıkıldığını görmek, rüya  sahibinin nedamet ve istiğfarına alâmettir.

Rüyada cankurtaran görmek

Rüyada hasta taşıyan bir cankurtaran görmek,  artık dinlenmek zamanının geldiğine delâlet eder. Kendisini cankurtarana binmiş  gidiyor görmek, beklenen bir haberin kısa zaman sonra” zuhur edeceğine delâlet  eder.

Rüyada cariye (hizmetçi) görmek

Bir kimsenin rüyada hizmetçi görmesi, mala, ni’mete,  mevkiinin artacağına delâlet eder. Çünkü hizmetçi insanın elindeki malı gibidir. Yine rüyada hizmetçi görmek, ona mâlik olan kimse için ticaret ile tâbir olunur.  Müslüman ve zinetli bir hizmetçi …

Rüyada casus görmek

Bir kimsenin rüyada casusluk ettiğini görmesi, şerli ve kötü işleri hayırlı  işlere tercih etmeye işarettir. Bir başka adamın casusluk ettiğini görmek, herhangi bir  adamdan gelecek fenalığa delâlet eder.

Rüyada Cebrail a.s. görmek

Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir  mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet  eder. Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat  eder …

Rüyada cehalet hali görmek

 Bir kimsenin rüyada kendisinin cehalette bulunduğunu görmesi, akıl  noksanlığı ile tâbir olunur. Bu yüzden, kendisinin cehalette bulunduğunu görenin aklı  az ve hafif olur. Yine rüyada cehalet hâli görmek, ehl-i sünnetten ayrılmaya veya abdestsiz namaz  kılmaya …
Rüyada cehennem görmek

Rüyada cehennem görmek

Rüyada cehennem görmek ile ilgili güvenilir rüya tabircilerinin yorumlarını okuyabilirsiniz. Rüyada cehennem görmek ne demektir? Rüyada cehennemin görülmesi büyük günahlar ile tâbir olunur.  Çünkü cehennem günahkârların ceza mahallidir. Rüyada cehenneme girdiğini  görmek, dünya hayatında fakr …

Rüyada cellat görmek

Bir kimsenin rüyada cellat görmesi, kötü sözler sarfeden bir adam ile tâbir  olunur. Yine cellat, hüzün ve keder veren bir adama da delâlet eder.

Rüyada cemaat görmek

Rüyada insanların bir yere toplandığını görmek, Allah’ın rahmetine  delâlet eder. Çünkü toplulukta rahmet, ayrılıkta azâb vardır. Bazı kere de cemaat  görmek, ödenmesi lazım gelen şeyi ödemeye, zarar ve ziyana işarettir. Rüyada ölen  birinin cemaat arasında …

Rüyada cünüp – cenabet olduğunu görmek

Rüyada cünüp olarak namaz kıldığını görmek, ibadet için yola çıkmaya  işarettir. Yine cünüp olduğu halde yıkanmak için su bulamadığını görmek, arzu ettiği  dünya ve âhiret işlerinde güçlüğe delâlet eder. Rüyada cünüp olduğunu fakat sonra  su …

Rüyada cenaze görmek

Rüyada bir cenaze üzerine namaz kıldığını görmek, Allah için bir kavimle  kardeşlik etmeye işarettir. Yine bir kimse rüyada tabutu ve cenazeyi yüklendiğini  görse, devlet ve saltanat sahibi bir zâta tabi olur ve ondan mal ve …
Rüyada cennet görmek

Rüyada cennet görmek

Rüyada cennet görmek ile ilgili İmam Nablusi, Hz. Cafer gibi güvenilir rüya tabiri yapan alimlerin yorumlarını okuyabilirsiniz. Rüyada cennet görmek nasıl tabir olunur? Cennet, yüce Allah’ın mümin kulları için hazırladığı saadet yurdudur ve  onun rahmetinin …

Rüyada cennetin haznedarını görmek

Bir kimsenin rüyada cennetin haznedarını görmesi,  devamlı sevince ve sürura delâlet eder. Bazı kere de rüyada cennetin haznedarını  görmek, nimete, temiz bir hayata ve yüce Allah’ın rızasına delâlet eder. Ve yine cennette olduğunu, meleklerin kendisine …

Rüyada cerrah görmek

Rüyada hasta veya ameliyata ihtiyacı olan birinin cerrah görmesi ve  cerrahın huzuruna girmesi, o kişinin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder,  gam ve sıkıntıdan kurtulmasına delâlet eder.  Yine rüyada cerrahın, cerraha ihtiyacı olmayanın yanına girmesi, o …

Rüyada cesaret gösterdiğini görmek

Kişinin rüyada cesaret gösterdiğini ve şecaatli olduğunu görmesi, bir şeyde ısrar ve azmetmeye delâlet eder. Bazı kere de cesaret, kendisini rahatsız eden şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı o kimsenin Allah’a ve insanlara yaklaşmasına …

Rüyada cephane görmek

Bir kimsenin rüyada cephane görmesi, geçimsizliğe delâlet eder. Cephaneciyi görmek ise, halkın iaşesini temin eden bir adam ile tâbir olunur. Rüyada evinin kapısı önüne cephane yığıldığını görmek, rüya sahibinden komşuların razı olmadığına delâlet eder. Yine …

Rüyada cetvel görmek

Rüyada cetvel görmek, sıdk ve doğruluğa alâmettir. Yine rüyada cetvelle bir şeyi ölçtüğünü görmek, hayatta başarılı olmaya ve gönüldeki muradın gerçekleşmesine delâlet eder.

Rüyada cevherci görmek

Kişinin rüyada cevher satan kimseyi görmesi, ibadet eden bir insana işarettir. Yine rüyada cevherciyi görmek, mücevherat alıp satan, çetin işlerde kendisine uyulan âlime, dindar ve ilim sahibi bir zâta, hizmetçilere ve çok mala alâmettir.

Rüyada ceviz görmek

Bir kimsenin rüyada ceviz görmesi, hazine edilmiş mal ile tâbir olunur. Yine ceviz, salih kimseler, reisler ve kardeşlerle, bedenin sıhhati ve uzun bir sefere delâlet eder. Cevizi gören kadın ise, çok uzun ömürlü olmaya işarettir. …

Rüyada ceviz kabuğu görmek

Bir kimsenin rüyada kabuk görmesi, elbiseye delâlet eder. Çünkü meyvenin kabuğu onu örten elbise gibidir. Bazı kere de kabuk görmek, hâmile bir hatunun çocuğunu düşürmesine delâlet eder.

Rüyada Ceyhun nehrini görmek

Rüyada Ceyhun veya bir başka nehirde yıkandığını görmek, yüce ve Kerim olan Allah tarafından lütfedilecek büyük bir mülke ve nimete delâlet eder. Üzüntü ve kederin gitmesi, borcun ödenmesine de işarettir. Rüyayı gören âlim biri ise, …

Rüyada ceylan görmek

Bir kimsenin rüyada ceylân tuttuğunu görmesi, güzel bir hizmetçi ile tâbir olunur. Rüyada ceylanın etinden yediğini görmek, güzel bir kadın tarafından gelecek nimete delâlet eder. Ebu Said’ül-Vaaz demiştir ki: Rüyada ceylan görmek, güzel bir hizmetçi …

Rüyada cezaevi görmek

Bir kimsenin rüyada tutuklanarak zindana girdiğini görmesi, iş sahasında başarılı olmaya, şan ve şerefe delâlet eder. Bazı kere de bu rüya, yalnızlığa, fakirlikten sonra zenginliğe ve iyi akıbete işarettir.

Rüyada cezve görmek

Rüyada kahve pişirilen cezve görmek, hiç beklenmedik bir habere delâlet eder. Kahveyi fincana koyup misafirine ikram ettiğini görmek, yeni bir dost kazanmaya işarettir.

Rüyada cıva görmek

Rüyada cıva görmek, noksan bir şeye delâlet eder. Bir adam rüyada cıvaya mâlik olduğunu görse, bu rüya, o kişinin sözünden döneceğine delâlet eder. Çünkü cıva elde avuçta durmaz ve onun muhafazası zordur. Yine cıvayı barometrede …

Rüyada cırcır görmek

Bir nevi yün eğirmeye yarayan ve çıkrık da denilen bu âleti rüyada görmek, hayırlı mala, maksada nail olmaya, bekarlar için evlenmeye, fakir için de zenginliğe delâlet eder.

Rüyada ciğerci görmek

Bir kimsenin rüyada ciğerciyi görmesi, korkudan emin olmaya, muhafazakârlığa, iffet ve namusa, sıhhata, sükût etmeye ve düşman üzerine galip gelmeye alâmettir. Bazı kere de ciğerciyi görmek, halkı sefere teşvik eden bir kimseye işarettir.