Rüyada Cebrail a.s. görmek

Cebrail, meleklerin sultanı ve Peygamberlere vahiy getiren bir  mahlûk. Bu sebeple rüyada onu görmek, şeref ve izzete, kuvvet ve müjdeye delâlet  eder.

Yine bir kimsenin Hazret-i Cibril’i şen olarak kendisine müjde verir ve nasihat  eder bir halde görmesi, şeref, izzet ve kuvvete işarettir.

Bu rüyayı gören, hasta ise şifa bulacağına, korkuyorsa korkudan emin olacağına,  üzüntülü ise keder ve gamdan kurtulacağına delâlet eder. Rüyada Cebrail (a.s) i  görmek, şehitlik ile de tâbir edilir.

Bir kimsenin Cebrail (a.s) dan yiyecek bir şey aldığını görmesi, o kişinin cennet  ehlinden biri olacağına alâmettir.  Yine rüyada, Hazret-i Cibril’i kendisine selâm verir halde görmek, rüya sahibinin kadri  yüce, medhe lâyık bir âlim olacağına delâlet eder.

Nablusî demiştir ki:  – Rüyada Cebrail (a.s) ‘i görmek, rüya sahibinin ne kadar uzun ömürlü olursa olsun,  sonunda şehid olarak öleceğine delâlet eder. Cebrail (a.s)’dan yiyecek bir şey  aldığını görmek cennet ehlinden olmak ile tâbir edilir.

Bazı kere de Cebrail (a.s)’ı görmek, harekâta, cihada ve düşman üzerine zafer ve  galebeye delâlet eder. Yine o büyük meleği görmek, şer’i ilimlere, astronomi ilmine ve  bunlardan başka ilimlere muttali olmaya işarettir.

Rüyada kendisini Cebrail (a.s)’ın suretinde görmek, kerem, cömertlik, hayır ve  bereket ile tâbir olunur.

BİR CEVAP YAZIN